Рекордни числа: Дружества, достигнали 52-седмичен връх на Nasdaq през 2023 г. - проучване на причините за безпрецедентния растеж и бъдещите перспективи

На Nasdaq се наблюдава рекорден брой акции, които достигат 52-седмични върхове през 2023 г. Този значителен етап се дължи на фактори като положителни отчети за приходите, силни фундаментални показатели, доходност от дивиденти и технически анализ.

След преглед на днешната’търговска сесия е ясна новината, че пазарът е достигнал нов 52-седмичен връх. Масата на индекса Nasdaq Composite се повиши с 1,73%, Nasdaq 100 нарасна с 1,55%, а S&P 500 се повиши с 0,86%.

Този пазарен скок бе стимулиран от поредица от съобщения, направени от някои от водещите технологични фирми в света, включително ClimateRock, Moog Inc и Visteon Corp. Тези корпуси публикуваха отчети, които показаха забележителен ръст в съответните им области, което доведе до по-високо доверие на инвеститорите.

Нови върхове на акциите, търгувани днес

New Highs stocks trading today

Високите стойности предлагат дивидентна доходност, която често е по-висока от процентната промяна спрямо цените им на затваряне в края на деня. Инвеститорите трябва да обърнат внимание на това, тъй като доходността от дивиденти може да предостави ценна информация за това колко приходи може да се очаква да се генерират от даден капиталов инструмент в дългосрочен план.

За да увеличат дневния обем и да възнаградят купувачите с интерес, много пазари предлагат планове за реинвестиране на дивиденти (DRIPs), които дават възможност на акционерите да закупят нови акции на емитиращата компания с всички или част от спечелените дивиденти.

Като се възползват от нарастващата възвръщаемост и потенциалните данъчни спестявания, акционерите могат да си гарантират, че техните инвестиции ще продължат да растат през следващите години. Комбинираната възвръщаемост е мощен инструмент за акционерите, защото им позволява да генерират по-голяма възвръщаемост, без да се налага да поемат по-голям риск.

Нови върхове Предишната търговска сесия за KOPPERS HOLDINGS Inc

Копърс Холдингс Инк (KOP) беше на цена от 17,00 долара, с процентна промяна от -2,85% спрямо предходния търговски ден. Използвайки решенията на barchart, рисковите инвеститори могат да преглеждат текущи и исторически данни за KOPPERS HOLDINGS Inc (KOP).

Това включва информация като обем и цени на отваряне/затваряне за всеки ден на търговия както на международните пазари, така и на новите рекорди, предоставяйки цялостна картина на текущия инвестиционен пейзаж.

Тези данни са изключително полезни за вземането на информирани решения относно инвестициите и възможностите, тъй като позволяват на акционерите да проследяват промените на конкретни акции и да анализират тенденциите.

Изследване на потенциала за бъдещо движение на цените в рамките на 52-седмичните върхове: Анализ на историческите данни за по-добро разбиране на пазарната волатилност и прогнозиране на бъдещото представяне

Изследване на потенциала за бъдещо движение на цените в рамките на 52-седмичните максимуми: Анализ на историческите данни за по-добро разбиране на пазарната волатилност и прогнозиране на бъдещото представяне

Един от най-важните показатели, които трябва да се отбележат при оценката на акциите, е 52-седмичното дъно или най-ниската цена на ресурса в даден търговски ден. Този показател дава представа за това колко ново ниско ниво е търгуван даден актив спрямо неговия 52-седмичен връх - най-високата цена, която е достигнал през последната година.

При разглеждане на историческите данни от таблицата за 52-седмичния обем акционерите могат да придобият представа за новите най-ниски стойности на дадена акция. Тази таблица предоставя информация за общия брой акции, които са били търгувани през всяка седмица в хода на изминалата година.

Тя също така предлага индикация за ликвидността и динамиката на дадена акция, което може да бъде от полза както за купувачите на краткосрочни, така и за купувачите на дългосрочни интереси. Ликвидността е мярка за това колко ефективно може да се купи или продаде дадена оферта, без това да повлияе значително на нейната цена. Моментумът е скоростта, с която цената на актива се променя с течение на времето.

Как да идентифицираме 52-седмичен връх или дъно на акциите: Данни за цените

Данните за цените на акциите са налични за 52 седмици, което може да се използва за идентифициране на 52-седмичните върхове и дъна. За да направите това, трябва да разгледате най-високите и най-ниските цени, достигнати през новия 52-седмичен период.

Когато дадена акция достигне нов 52-седмичен връх, това означава, че нейният обем и стойност са се увеличили значително в сравнение със същия период от време една година по-рано. Това се показва от графиката, която служи за визуално представяне на това колко се е покачила цената на актива.

Новият годишен връх често показва, че компанията се справя добре, което се изразява в значителен потенциал за растеж на акционерите. Това е така, защото колкото по-успешна е една компания, толкова по-вероятно е цената на акциите ѝ да се повиши, което ще доведе до по-високи дивиденти и печалби за акционерите. Освен това повишаването на цената на акциите може да доведе и до подобряване на доверието на инвеститорите.

Всички американски борси 52-седмични нови върхове

All US Exchanges 52-Week New highs

Борсите се изчисляват от Нюйоркската фондова борса (NYSE) и представляват важен индикатор за пазарите. Индексът NYSE 52-Week New Highs се изчислява, за да покаже броя на акциите, които са достигнали най-високите си показатели през последните 52 седмици.

Това помага на трейдърите да създават пазари, които показват признаци на сила, графиките на обема могат да се използват като мощен показател за измерване на общите настроения на инвеститорите и инерцията, основана на обема.

Таблицата на обема е изключително полезен инструмент, който може да предостави ценна информация за основната търговска дейност. Тя помага на търговците да идентифицират акции или сектори, които може да имат потенциал за продължителен растеж, което им позволява да изграждат успешни инвестиционни стратегии. Таблицата за обема е показател, който показва общия брой акции, търгувани за определен период от време.

Принципи на тo Да внимавате при използването на 52-седмичните върхове и дъна

При разглеждането на 52-седмичния връх и дъно е важно да сте наясно с няколко потенциални капана. Първо, новите дъна не винаги са знак за лоши новини.

Например, новите дъна могат да показват, че финансовите перспективи на дадена компания’се влошават и акциите ѝ не се представят добре, ценни книжа с графични символи също могат да разкрият нови дъна поради пазарна волатилност.

Иначе казано, картографирането на ценни книжа със символи може да помогне на акционерите да разграничат общите низходящи тенденции от временните спадове в резултат на външни пазарни фактори.

Как инвеститорите използват 52-седмичния връх?

Как инвеститорите използват 52-седмичния връх?

52-седмичният максимум и минимум на дадена акция е важен индикатор за търговците. 52-седмичното дъно показва, че цената на акциите е спаднала значително през последната година, което може да е икона за проблеми в бизнеса или сектора.

От друга страна, анализът на графиките може да осигури достъп до символи и данни, които могат да се използват за идентифициране на нови върхове за даден актив или акция, което може да означава, че е подходящ момент за покупка. Този вид графичен анализ се фокусира върху тенденциите, моделите на графиките и индикаторите, като например пълзящите средни и индекса на относителната сила (RSI).

Това ли е 52-дневният връх като точен индикатор?

52-седмичният максимум на дадена акция може да бъде индикатор за това дали тя е подценена или надценена. Когато акциите достигнат нови 52-седмични върхове, потребителите на борсата могат да обмислят покупка с надеждата, че тенденцията ще продължи.

По същия начин, когато акциите потънат до 52-седмично дъно, търговците могат да приемат това като отправна точка и индикация за потенциални проблеми. Това е така, защото показателите на акциите се сравняват с ценовия диапазон от последната година, така че ако са спаднали под тази референтна точка, това може да се разглежда като знак за намалено доверие на инвеститорите.

Какво представляват новите върхове спрямо новите дъна?

Какви са новите върхове срещу новите дъна?

52-седмичните максимуми и 52-седмичните минимуми са обичайни измервания, използвани от потребителите на борсата, за да оценят представянето на дадена акция. 52-седмичният връх е най-високата цена, на която дадена акция се е търгувала през последните 52 седмици, а 52-седмичното дъно е най-ниската цена, на която тя се е разменяла през същия период.

Тези цифри могат да дадат на притежателите на търговски сметки посочване на очакваната стойност и възвръщаемост от обмена, изчисляване на печалбите и загубите, както и цялостното представяне на дадена линия от инвестиции. Познаването на тази информация може да помогне на търговците да вземат информирани решения за своя портфейл и кога да влязат или излязат от позиция на пазарите.

Какво се случва, когато една акция достигне нов 52-седмичен връх?

Новият 52-седмичен връх е най-високата цена за търгуване на дадена акция през последната година. Когато дадена акция достигне тази цена, това може да бъде показател за настроенията на пазара и доверието на инвеститорите във фирмата. Тя може да означава и повишаване на търговската активност, тъй като акционерите се стремят да се възползват от по-високата цена.

Това обаче може да се дължи и на пазарни спекулации, свързани с изчисления на потенциални борси и линия на търсене и предлагане. Много настоящи акционери вземат решения въз основа на нефундаментални фактори. Например, емоции или очаквания за бъдещето, които могат да предизвикат движение на пазара в неочаквани посоки.

Полезни страни и предимства на новите върхове

По принцип данните за новите върхове и новите дъна за акциите, търгувани на NYSE, могат да предоставят на акционерите важни показатели за пазарните настроения. Проследяването на данните за това кои акции достигат нов връх или дъно може да даде представа за тенденциите и изчисленията на пазара като цяло, което може да помогне за информиране на решенията за търговия.

Инвеститорите, които искат да правят дългосрочни инвестиции, често разчитат на 52 WH, за да определят кога е подходящият момент за покупка. Тези цифри съвпадат от равните ценови върхове на даден финансов инструмент през годината и предоставят на акционерите по-ясна представа за тенденциите на пазара във времето.

Кой проследява новите върхове?

Who Tracks the New Highs?

Данните, които стоят зад новите върхове на Нюйоркската фондова борса, се проследяват от различни индикатори, включително линията Advance-Decline и данните за новите върхове/понижения. Линията Advance-Decline Line проследява текущия сбор на всички акции, които са се повишили от последната си цена на затваряне, докато данните за новите върхове/понижения следят символите и показателите за данни на NYSE.

Инвеститорите и трейдърите често следят 52 WH на дадена акция, за да могат да оценят нейното краткосрочно представяне. 52 WH се определя като най-високата цена, на която дадена ценна книга се е търгувала през последната година (или 52 седмици). Този показател може да даде представа за това дали цената на акциите се движи нагоре или надолу.

Фактори, които оказват влияние върху новите върхове

Данните за новите върхове и новите дъна са различни индикатори, като например настроенията на пазара, доверието на инвеститорите и други данни. Всяка точка от данни е представена със символ (напр. стрелка, сочеща нагоре или надолу), който показва посоката на данните.

Инвеститорите могат да запазят тези данни, за да определят кога е по-вероятно на пазарите да настъпи значително увеличение на волатилността или сигурността. Като запазват исторически данни за пазарите, акционерите могат да търсят модели и тенденции, които могат да показват по-голям риск от волатилност или сигурност. Анализирайки данните, акционерите могат да придобият представа кога се променят пазарните условия.

Ролята на техническия анализ при определянето на новите върхове на Nasdaq

Ролята на техническия анализ при определянето на новите върхове на Nasdaq

Таблицата за проследяване е важен инструмент за определяне на символа на компанията’нови върхове. Символът на даден актив често може да бъде намерен на таблицата за търговия или чрез сайт за търсене на борсови символи.

Този символ, известен още като тикър за търговия, осигурява на акционерите лесен начин за проследяване на представянето на даден актив или ценна книга. Той се използва за отразяване на текущата стойност на дадена акция, стока или валута в сравнение с нейните минали стойности. Когато трейдърите погледнат търговския тикер, те често могат да преценят дали активът се представя добре или не.

Надявам се, че статията ви е харесала! Не забравяйте да не напускате екрана на компютъра си, докато не разгледате изцяло нашия уебсайт и не се присъедините към общността на NumFin. Ако искате да се присъедините към динамична общност, посветена на това да помага на хората да разбират по-добре личните си финанси, не търсете повече от общността NumFin! Повече информация можете да намерите на сайта.

NF

Присъединете се към общността на инвеститорите

  • 70+ борси за ценни книжа
  • Над 30 години данни за компаниите
  • Над 30 години данни за компаниите
Регистрирайте се безплатно

*Цялото съдържание в статията и на сайта като цяло е с образователна и развлекателна цел и не представлява финансов съвет. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист, преди да вземете решение.