Korea Airport Service Co.,Ltd.

Symbol: 005430.KS

KSC

44750

KRW

Tržní cena dnes

 • 4.2994

  Poměr P/E

 • 0.1519

  Poměr PEG

 • 136.86B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Korea Airport Service Co.,Ltd. (005430-KS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Korea Airport Service Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $185028752660. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 4.506%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $37095130590 a vykazují meziroční tempo růstu -64.998%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $46543330000. Meziroční míra růstu pohledávek je -11.176%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $9434561960. To představuje zdravý meziroční nárůst o 3.535% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $44213126940. To odráží míru růstu 11.636% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
37095.13
105980.97
127376.43
21602.59
15852.81
19472.63
Pohledávky
46543.33
52399.71
58336.68
90676.01
97178.76
80801.16
Zásoby
9434.56
9112.45
9430.55
11055.01
4813.78
4022.86
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
9529.38
11671.82
Krátkodobá aktiva celkem
185028.75
177050.68
200422.32
203736.50
201497.90
187253.28
Závazky
2307.41
2651.79
1613.78
2476.39
3342.52
3070.61
Krátkodobý dluh
7942.44
7428.14
37572.76
9038.56
126.64
126.64
Ostatní krátkodobé závazky
33963.27
0.00
0.00
0.00
43542.19
0.00
Krátkodobé závazky
44213.13
39604.84
84323.75
49711.15
47764.75
49350.34

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Korea Airport Service Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $471328270000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 19.796%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $106718214000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 1.857%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Korea Airport Service Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

471 328,27 US$

Celková pasiva

106 718 214 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

15 831,77 US$

Hodnota podniku

2,31 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Korea Airport Service Co.,Ltd. je $1000, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.0000.0000.0001000.0001000.000
20180.0000.0000.0001000.0001000.000
20170.0000.0000.000500.000500.000
20160.0000.0000.000500.000500.000
20150.0000.0000.000500.000500.000
20140.0000.0000.000500.000500.000
20130.0000.0000.000500.000500.000
20120.0000.0000.000500.000500.000
20110.0000.0000.000500.000500.000
20100.0000.0000.000500.000500.000
20090.0000.0000.000500.000500.000
20080.0000.0000.000500.000500.000
20070.0000.0000.000500.000500.000
20060.0000.0000.000500.000500.000
20050.0000.0000.000500.000500.000
20040.0000.0000.000400.000400.000
20030.0000.0000.000500.000500.000
20020.0000.0000.000400.000400.000
2001500.0000.0000.000500.0001000.000
2000500.0000.0000.0000.000500.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

Korea Airport Service Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $8191.63, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 330.610% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-95334775667.63-8191.63
2022-1338.86854.02712316.171902.33
2021-2089123545987.56178.56
2020-4038-4721-2637-4123.32-15519.32
2019594141822731033.855318.85
2018165161023572026.456158.45
2017596278025991342.157317.15
2016126119431723775.475702.47
201538-33915741615.072888.07
2014-461392536832011.679158.67
2013-3590-14401429--3601.00
2012122213901403-2909.811105.19
2011175212031297-4252.00
20101191030324765-19707.00
2009-1577-1928-2192--5697.00
200810622938-1173-2827.00
2007-168.0316774027.7-5536.67

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 7438.723.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.070.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.809.

Co je Korea Airport Service Co.,Ltd. (005430.KS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Korea Airport Service Co.,Ltd. (005430.KS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.084.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Korea Airport Service Co.,Ltd. (005430.KS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.313

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.276