Tiande Chemical Holdings Limited

Symbol: 0609.HK

HKSE

1.36

HKD

Tržní cena dnes

 • 1.2294

  Poměr P/E

 • 0.0715

  Poměr PEG

 • 1.18B

  MRK Cap

 • 0.18%

  Výnos DIV

Tiande Chemical Holdings Limited (0609-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Tiande Chemical Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1567564000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 45.901%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $492130000 a vykazují meziroční tempo růstu 117.421%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $183897000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -13.774% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $408332000. To odráží míru růstu -24.874% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
492.13
226.35
125.31
164.50
49.10
194.59
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
390.59
407.71
Zásoby
183.90
213.27
110.78
102.41
139.26
178.53
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
1.67
1.68
Krátkodobá aktiva celkem
1567.56
1074.40
730.53
630.57
580.62
782.50
Závazky
49.84
47.38
39.04
44.44
45.04
104.70
Krátkodobý dluh
45.72
154.76
215.51
234.66
87.80
194.10
Ostatní krátkodobé závazky
312.77
5.17
5.33
5.68
5.55
5.27
Krátkodobé závazky
408.33
543.53
516.28
578.41
369.02
520.13

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Tiande Chemical Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3028417000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 54.508%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $495594000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.102%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $694021000. Meziroční růst těchto rezerv je 581.642%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $7986000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.979%. Tyto zisky představují zisky, které se Tiande Chemical Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 028,42 US$

Celková pasiva

495 594 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

694 021 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

4,03 US$

Hodnota podniku

1,08 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Tiande Chemical Holdings Limited je $0.23, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -28.125%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.2000.0300.230
20220.0000.0000.2000.1200.320
20210.0000.0300.0000.0000.030
20180.0000.0100.0000.0000.010
20170.0000.0800.0000.0400.120
20160.0000.0750.0400.0000.115
20150.0000.0450.0250.0000.070
20140.0000.0450.0000.0000.045
20130.0000.0380.0000.0000.038
20120.0000.0300.0000.0000.030
20110.0000.0100.0000.0000.010
20100.0000.0130.0000.0000.013
20090.0000.0060.0000.0000.006
20080.0000.0060.0000.0000.006

Čistý zisk na akcii (EPS)

Tiande Chemical Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 116.832% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.00340.00340.00340.00340.00
2018-0.0202-0.0202-0.0202-0.0202-0.08
20170.02950.02950.02950.02950.12
20160.06470.06470.06470.06470.24
20150.05090.05090.05090.05090.20
20140.04560.04560.04560.04560.20
20130.05550.05550.05550.05550.24
20120.0470.0470.0470.0470.20
20110.03910.03910.03910.03910.16
20100.03940.03940.03940.03940.16
20090.01310.01310.01310.01310.04
20080.00780.00780.00780.00780.04
20070.00680.00680.00680.00680.04
20060.02270.02270.02270.02270.08
20050.01740.01740.01740.01740.08

Tiande Chemical Holdings Limited (0609.HK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Tiande Chemical Holdings Limited (0609.HK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 04, 2011 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
04 May 20112:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.664.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.366.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.678.

Co je Tiande Chemical Holdings Limited (0609.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Tiande Chemical Holdings Limited (0609.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.505.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.230

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Tiande Chemical Holdings Limited (0609.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.080

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.019

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.015

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.308