China Eastern Airlines Corporation Limited

Symbol: 0670.HK

HKSE

2.36

HKD

Tržní cena dnes

 • -4.0577

  Poměr P/E

 • 0.1268

  Poměr PEG

 • 12.22B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

China Eastern Airlines Corporation Limited (0670-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, China Eastern Airlines Corporation Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $27413000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -1.781%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $17553000000 a vykazují meziroční tempo růstu 35.544%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3334000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -73.504%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1626000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -9.616% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $106446000000. To odráží míru růstu 23.931% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
17553.00
12950.00
7651.00
1350.00
646.00
4605.00
Pohledávky
3334.00
12583.00
12322.00
14338.00
13212.00
10486.00
Zásoby
1626.00
1799.00
2054.00
2407.00
1950.00
2185.00
Ostatní
4828.00
494.00
376.00
1527.00
5809.00
3877.00
Krátkodobá aktiva celkem
27413.00
27910.00
22498.00
19743.00
15932.00
18293.00
Závazky
11570.00
1696.00
3220.00
3877.00
4040.00
3184.00
Krátkodobý dluh
83601.00
61876.00
71223.00
41338.00
38623.00
48331.00
Ostatní krátkodobé závazky
229.00
18657.00
21694.00
22445.00
21590.00
19879.00
Krátkodobé závazky
106446.00
85891.00
99808.00
78363.00
73064.00
80328.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti China Eastern Airlines Corporation Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $282069000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.092%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $254610000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -3.194%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $135088000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.245%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $13327000000. Meziroční růst těchto rezerv je -43.470%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $22291000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 18.104%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-47134000000, což znamená meziroční růst o 33.687%. Tyto zisky představují zisky, které se China Eastern Airlines Corporation Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

282 069,00 US$

Celková pasiva

254 610 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

135 088,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

13 327 000 000,00 US$

Goodwill

9 028,00 US$

Nerozdělený zisk

-47 134 000 000,00 US$

Kmenové akcie

4 866,95 US$

Hodnota podniku

25,35 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii China Eastern Airlines Corporation Limited je $0.055, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -12.698%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20200.0000.0000.0550.0000.055
20180.0000.0630.0000.0000.063
20170.0000.0000.0560.0000.056
20160.0000.0000.0000.0590.059
20050.0000.0000.0200.0000.020
20020.0000.0200.0000.0000.020
20010.0000.0200.0000.0000.020

Čistý zisk na akcii (EPS)

China Eastern Airlines Corporation Limited má zisk na akcii ve výši $-0.12, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 94.146% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.17-0.110.16--0.12
2022-0.44-0.62-0.5-0.49-2.05
2021-0.23-0.0857-0.18-0.21-0.71
2020-0.240-0.03-0.17-0.44
20190.1400.15-0.07170.22
20180.1400.1500.29
20170.190.120.2500.56
20160.20.04830.24-0.150.34
20150.120.160.14-0.06230.36
2014-0.01620.01710.160.110.27
2013-0.01180.06690.22-0.09830.18
20120.02360.04780.23-0.01770.28
20110.08980.110.2900.49
20100.07160.09010.28-0.01250.43
20090.010.20.003-0.130.08
20080.04-0.0329-0.48-2.26-2.73
2007-0.0314-0.03140.200.14
2006-0.18-0.18-0.25-0.11-0.72
2005-0.0485-0.0488-0.00240.0077-0.09
20040.03780.04950.06210.00350.15
2003-0.13-0.130.04690.0308-0.18
20020.0150.00250.00580.00580.04
20010.0070.0070.04680.04680.12
20000.02070.0207-0.0033-0.00330.04
19990.00830.00830.00830.00830.04
1998-0.0041-0.0041-0.0828-0.0066-0.09

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.128.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.139.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.895.

Co je China Eastern Airlines Corporation Limited (0670.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

China Eastern Airlines Corporation Limited (0670.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.076.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

China Eastern Airlines Corporation Limited (0670.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 25.350

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 7.540

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.706

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.117