Asia Allied Infrastructure Holdings Limited

Symbol: 0711.HK

HKSE

0.52

HKD

Tržní cena dnes

 • 10.9328

  Poměr P/E

 • 0.0652

  Poměr PEG

 • 922.81M

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Asia Allied Infrastructure Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7441740000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 4.526%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1420100000 a vykazují meziroční tempo růstu -1.386%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $44588000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -3.804% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5021551000. To odráží míru růstu -3.797% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
1420.10
1440.06
1556.58
1134.82
1829.86
1979.85
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
5150.07
3851.26
3181.49
Zásoby
44.59
46.35
45.39
330.18
535.39
1224.75
Ostatní
0.00
5627.47
5642.77
329.15
532.57
1218.10
Krátkodobá aktiva celkem
7441.74
7119.50
7246.61
6944.29
6749.14
7604.26
Závazky
1492.35
1676.56
1505.11
1809.72
1840.19
2315.79
Krátkodobý dluh
1709.39
2313.84
3209.74
1651.59
1064.32
2755.29
Ostatní krátkodobé závazky
3529.21
3543.17
4659.27
2575.45
2211.99
777.84
Krátkodobé závazky
5021.55
5219.73
6164.39
4385.17
4052.19
5928.97

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Asia Allied Infrastructure Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8624976000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1.901%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $6136283000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 1.420%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1112986000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 34.320%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1420100000. Meziroční růst těchto rezerv je -1.386%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $179623000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.358%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1518001000, což znamená meziroční růst o 5.069%. Tyto zisky představují zisky, které se Asia Allied Infrastructure Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8 624,98 US$

Celková pasiva

6 136 283 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 112,99 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 420 100 000,00 US$

Goodwill

93,79 US$

Nerozdělený zisk

1 518 001 000,00 US$

Kmenové akcie

85,88 US$

Hodnota podniku

-7,45 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Asia Allied Infrastructure Holdings Limited je $0.0172, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -40.678%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.0110.0000.011
20220.0000.0000.0110.0070.018
20210.0000.0000.0000.0090.009
20200.0000.0000.0040.0090.013
20190.0000.0000.0080.0120.020
20180.0000.0000.0110.0130.024
20170.0000.0000.0380.0120.050
20140.0000.0000.0170.0000.017
20130.0000.0000.0140.0000.014
20120.0000.0000.0080.0000.008
20100.0000.0000.0040.0000.004
20080.0100.0000.0170.0000.027
20070.0120.0000.0270.0000.039
20060.0100.0000.0170.0000.027
20050.0120.0000.0120.0000.025
20040.0120.0000.0260.0000.038
20030.0070.0000.0000.0000.007
20020.0050.0000.0100.0000.015
20010.0100.0000.0120.0000.022
20000.0120.0000.0120.0000.025

Čistý zisk na akcii (EPS)

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.02, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -69.322% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---0.01810.02
20220.01130.01130.01810.01830.06
20210.01550.01550.0183-0.0665-0.01
20200.01540.0154-0.06650.0068-0.02
20190.02080.02070.006800.05
20180.022800.01400.03
20170.02200.02200.04
20160.014500.051800.06
20150.07100.027900.10
20140.009400.033700.04
20130.026500.018300.05
20120.01900.020500.04
2011-0-00.00
2010-0-00.00
2009---00.00

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711.HK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711.HK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 30, 2010 s poměrem 19:16. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 August 201019:16

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.077.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.005.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.735.

Co je Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.008.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.017

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -7.449

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.156

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.327

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.151