Hi Sun Technology (China) Limited

Symbol: 0818.HK

HKSE

0.51

HKD

Tržní cena dnes

 • 2.3292

  Poměr P/E

 • 0.0452

  Poměr PEG

 • 1.42B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Hi Sun Technology (China) Limited (0818-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hi Sun Technology (China) Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7576500000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.836%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3537506000 a vykazují meziroční tempo růstu 8.694%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $18732000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 1.655% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3886633000. To odráží míru růstu 21.109% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3537.51
3254.56
3747.47
4384.10
2681.47
2541.48
Pohledávky
0.00
3679.95
2318.32
0.00
0.00
0.00
Zásoby
18.73
18.43
121.44
95.65
162.28
95.41
Ostatní
0.00
65.09
80.01
0.00
818.93
360.68
Krátkodobá aktiva celkem
7576.50
7025.96
6268.35
5274.69
3666.26
3016.42
Závazky
642.45
505.58
526.80
439.29
251.04
239.20
Krátkodobý dluh
73.62
23.25
25.34
33.39
10.25
9.60
Ostatní krátkodobé závazky
3170.57
2680.37
1937.73
1681.95
(0.98)
1244.95
Krátkodobé závazky
3886.63
3209.20
2489.87
2154.63
2060.15
1493.74

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hi Sun Technology (China) Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $10389172000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -8.023%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2809042000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -10.550%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $23157000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.845%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3177587000. Meziroční růst těchto rezerv je -15.720%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6942000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Hi Sun Technology (China) Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

10 389,17 US$

Celková pasiva

2 809 042 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

23,16 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 177 587 000,00 US$

Goodwill

12,25 US$

Nerozdělený zisk

8 489 382 000,00 US$

Kmenové akcie

6,68 US$

Hodnota podniku

4,86 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Hi Sun Technology (China) Limited má zisk na akcii ve výši $0.24, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 102.303% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.06150.06150.06150.06150.24
20180.03040.03040.03040.03040.12
20170.03510.03510.03510.03510.16
20160.02810.02810.02810.02810.12
20150.01730.01730.01730.01730.08
20140.03610.03610.03610.03610.16
20130.00240.00240.00240.00240.00
2012-0.0163-0.0163-0.0163-0.0163-0.08
2011-0.0262-0.0262-0.0262-0.0262-0.12
2010-0.0203-0.0203-0.0203-0.0203-0.08
20090.01160.01160.01160.01160.04
20080.01520.01520.01520.01520.08
20070.02350.02350.02350.02350.08
20060.02080.02080.02080.02080.08
20050.01170.01170.01170.01170.04
2004-0.0023-0.0023-0.0023-0.0023-0.00

Hi Sun Technology (China) Limited (0818.HK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hi Sun Technology (China) Limited (0818.HK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 29, 2006 s poměrem 4:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
29 June 20064:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.137.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.243.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.842.

Co je Hi Sun Technology (China) Limited (0818.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hi Sun Technology (China) Limited (0818.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.110.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hi Sun Technology (China) Limited (0818.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.856

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.013

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.007

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.413