Modern Healthcare Technology Holdings Limited

Symbol: 0919.HK

HKSE

0.101

HKD

Tržní cena dnes

 • -2.2317

  Poměr P/E

 • -0.0045

  Poměr PEG

 • 91.35M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Modern Healthcare Technology Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $381887000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.163%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $171910000 a vykazují meziroční tempo růstu 40.865%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $7819000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -0.179% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $342502000. To odráží míru růstu 1.165% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
171.91
122.04
228.87
174.78
182.77
181.68
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
7.82
7.83
9.55
15.13
18.88
26.10
Ostatní
0.00
224.35
235.41
250.10
249.14
268.30
Krátkodobá aktiva celkem
381.89
359.72
479.31
445.16
456.26
481.63
Závazky
1.32
0.26
0.53
0.44
0.86
2.10
Krátkodobý dluh
25.78
56.44
70.80
48.60
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
341.18
338.29
330.77
434.59
391.28
519.93
Krátkodobé závazky
342.50
338.56
331.30
435.04
392.14
522.03

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Modern Healthcare Technology Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $561349000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -1.684%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $357469000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 2.794%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $14333000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 67.227%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $171910000. Meziroční růst těchto rezerv je 40.865%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $90448000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $147181000, což znamená meziroční růst o -12.282%. Tyto zisky představují zisky, které se Modern Healthcare Technology Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

561,35 US$

Celková pasiva

357 469 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

14,33 US$

Peněžní prostředky a ekv.

171 910 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

147 181 000,00 US$

Kmenové akcie

72,35 US$

Hodnota podniku

-9,21 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Modern Healthcare Technology Holdings Limited je $0.0125, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 108.333%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20170.0000.0000.0130.0000.013
20160.0000.0000.0060.0100.016
20150.0000.0000.0210.0040.025
20140.0000.0000.0200.0340.054
20130.0000.0000.0400.0250.065
20120.0000.0000.0430.0110.053
20110.0000.0000.0290.0340.063
20100.0000.0000.0280.0140.042
20090.0430.0000.0000.0000.043
20080.1000.0000.0880.0000.188
20070.0100.0000.0480.0000.058
20060.0000.0000.1380.0000.138

Čistý zisk na akcii (EPS)

Modern Healthcare Technology Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $-0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -127.517% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023----0.0339-0.03
20220.02250.0225-0.0339-0.0149-0.00
2021-0.0232-0.0232-0.01490.0331-0.02
2020-0.0087-0.0087-0.0087-0.0087-0.01
2019-0.0037-0.0037-0.0037-0.0037-0.00
2018-0.0063-0.0063-0.0063-0.0063-0.04
20170.00940.00940.00940.00940.04
20160.00360.00360.00360.00360.00
20150.01970.01970.01970.01970.08
20140.01570.01570.01570.01570.08
2013-0.0153-0.0153-0.0153-0.0153-0.08
20120.0280.0280.0280.0280.12
20110.01520.01520.01520.01520.08
2010-0.0143-0.0143-0.0143-0.0143-0.04
20090.0060.0060.0060.0060.04
20080.07840.07840.07840.07840.32
20070.06130.06130.06130.06130.24
20060.04230.04230.04230.04230.16
20054.874.874.874.8719.48

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.109.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.121.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.042.

Co je Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.163.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -9.210

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.201

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.071

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.309