JW Holdings Corporation

Symbol: 096760.KS

KSC

3385

KRW

Tržní cena dnes

 • 7.5101

  Poměr P/E

 • -0.0015

  Poměr PEG

 • 239.79B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

JW Holdings Corporation (096760-KS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, JW Holdings Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $509210359260. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 14.433%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $60458313500 a vykazují meziroční tempo růstu 28.805%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $195406929460. Meziroční míra růstu pohledávek je 0.640%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $150683354360. To představuje zdravý meziroční nárůst o 2.876% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $717041136150. To odráží míru růstu 44.836% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
60458.31
46937.74
30742.23
115764.70
74507.30
41620.18
Pohledávky
195406.93
194164.97
223378.25
295326.52
377382.91
440424.12
Zásoby
150683.35
146471.46
150696.41
166596.39
168748.00
160706.55
Ostatní
181.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
509210.36
444986.96
461252.71
590052.45
643472.44
659153.43
Závazky
65603.12
48968.04
50768.84
47537.87
44712.29
45910.12
Krátkodobý dluh
478414.33
276579.62
440532.70
432397.01
351121.82
478176.09
Ostatní krátkodobé závazky
173023.69
0.00
0.00
0.00
76285.37
0.00
Krátkodobé závazky
717041.14
495071.31
608085.82
651284.04
501255.40
601884.29

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti JW Holdings Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1205452126000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.845%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $880665090000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 7.802%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Tyto zisky představují zisky, které se JW Holdings Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 205 452,13 US$

Celková pasiva

880 665 090 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

12 507,19 US$

Hodnota podniku

0,65 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii JW Holdings Corporation je $97.08738, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 11.111%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0000.00097.08797.087
20210.0000.0000.00087.37987.379
20200.0000.0000.00082.36382.363
20190.0000.0000.00082.36382.363
20180.0000.0000.00075.52175.521
20170.0000.0000.00065.33065.330
20160.0000.0000.00064.04964.049
20150.0000.0000.00037.67637.676
20140.0000.0000.00019.93419.934
20130.0000.0000.00018.98518.985
20120.0000.0000.00018.98518.985
20110.0000.0000.00028.08728.087
20100.0000.0000.00028.08728.087

Čistý zisk na akcii (EPS)

JW Holdings Corporation má zisk na akcii ve výši $265.95, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -42.960% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023425.73-19434.22-265.95
2022213.4626.53226.26172.84639.09
202182.95-32.0560.33-135.34-24.11
2020-32.03-29.288.24214.6161.53
2019-116.39-16.8820.44-369.53-482.36
2018-25.87701.21-236.06-141.54297.74
2017-34.1851.24-18.79-129.4-131.13
20169.39-97.3554.66-83.41-116.71
2015-1315.07-5.022.83-0.12
2014-63.79-47.04-49.44-17.19-177.46
2013-158.72399.45-82.77-31.36126.60
2012-151.16-27.48-85.34-219.53-483.51
201180.05-35.46-21.72-22.87
201017.557.02-10.53-14.04
20097.315.8735.81-58.98
2008-51.845.64-15.87--22.03
2007---104.45--104.45

JW Holdings Corporation (096760.KS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií JW Holdings Corporation (096760.KS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne March 13, 2023 s poměrem 1.03:1. V průběhu své historie společnost provedla 12 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
13 March 20231.03:1
29 December 20211.03:1
29 December 20201.03:1
27 December 20191.03:1
27 December 20181.02:1
27 December 20171.02:1
29 December 20151.02:1
29 December 20141.05:1
27 December 20131.05:1
27 December 20121.05:1
28 December 20111.03:1
15 October 20095:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -16.577.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.153.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.764.

Co je JW Holdings Corporation (096760.KS) ROIC (návratnost kapitálu)?

JW Holdings Corporation (096760.KS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.305.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 97.087

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

JW Holdings Corporation (096760.KS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.649

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.264