Park Hotels & Resorts Inc.

Symbol: 0KFU.L

LSE

15.0907

USD

Tržní cena dnes

 • -57.1293

  Poměr P/E

 • -0.4188

  Poměr PEG

 • 3.04B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Park Hotels & Resorts Inc. (0KFU-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Park Hotels & Resorts Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1126000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 25.951%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $906000000 a vykazují meziroční tempo růstu 31.686%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $129000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 34.375%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1048000000. To odráží míru růstu 331.276% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
906.00
688.00
951.00
346.00
410.00
364.00
Pohledávky
129.00
96.00
26.00
180.00
153.00
125.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
91.00
110.00
69.00
198.00
122.00
156.00
Krátkodobá aktiva celkem
1126.00
894.00
1046.00
724.00
685.00
645.00
Závazky
220.00
156.00
147.00
217.00
183.00
198.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
828.00
87.00
46.00
104.00
225.00
81.00
Krátkodobé závazky
1048.00
243.00
193.00
321.00
408.00
279.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Park Hotels & Resorts Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $9305000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.915%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $5365000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -1.866%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $3765000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -19.379%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $726000000. Meziroční růst těchto rezerv je -25.232%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-169000000, což znamená meziroční růst o -544.737%. Tyto zisky představují zisky, které se Park Hotels & Resorts Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

9 305,00 US$

Celková pasiva

5 365 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

3 765,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

726 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-169 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

6,09 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Park Hotels & Resorts Inc. je $0.45, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -55.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.1500.1500.1500.0000.450
20191.0000.0000.0000.0001.000
20180.0000.4300.8800.4301.740

Čistý zisk na akcii (EPS)

Park Hotels & Resorts Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.42, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -173.684% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.15-0.70.13--0.42
2022-0.240.660.150.150.72
2021-0.81-0.49-0.36-0.29-1.95
2020-2.89-1.1-1.17-0.93-6.09
20190.480.40.020.511.41
20180.711.070.260.262.30
201711.010.520.480.2712.28
20160.110.30.170.080.66
201500000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.108.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.132.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.400.

Co je Park Hotels & Resorts Inc. (0KFU.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Park Hotels & Resorts Inc. (0KFU.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.043.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.450

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Park Hotels & Resorts Inc. (0KFU.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.088

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.945

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.405

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.115