RCI Hospitality Holdings, Inc.

Symbol: 0KT6.L

LSE

58.49

USD

Tržní cena dnes

 • 14.6952

  Poměr P/E

 • 0.3216

  Poměr PEG

 • 550.96M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

RCI Hospitality Holdings, Inc. (0KT6-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, RCI Hospitality Holdings, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $51161000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -3.379%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $35980000 a vykazují meziroční tempo růstu 0.824%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3506000. Meziroční míra růstu pohledávek je 103.364%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3893000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 46.408% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $31501000. To odráží míru růstu 36.812% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
35.98
35.69
15.61
14.10
17.73
9.92
Pohledávky
3.51
1.72
1.04
2.18
3.21
2.65
Zásoby
3.89
2.66
2.37
2.60
2.35
2.15
Ostatní
7.78
12.88
12.42
17.02
13.52
11.52
Krátkodobá aktiva celkem
51.16
52.95
31.43
35.89
36.80
26.24
Závazky
5.48
4.41
4.80
3.81
2.83
2.15
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
26.02
18.62
32.51
30.40
31.02
28.96
Krátkodobé závazky
31.50
23.02
37.30
34.21
33.84
31.11

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti RCI Hospitality Holdings, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $620107000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 23.483%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $338682000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 25.209%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $219999000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 25.234%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $23584000. Meziroční růst těchto rezerv je -37.109%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $94000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.075%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $199425000, což znamená meziroční růst o 21.749%. Tyto zisky představují zisky, které se RCI Hospitality Holdings, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

620,11 US$

Celková pasiva

338 682 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

220,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

23 584 000,00 US$

Goodwill

78,68 US$

Nerozdělený zisk

199 425 000,00 US$

Kmenové akcie

0,10 US$

Hodnota podniku

6,74 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii RCI Hospitality Holdings, Inc. je $0.18, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 200.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0600.0600.0600.0000.180
20180.0300.0300.0000.0000.060

Čistý zisk na akcii (EPS)

RCI Hospitality Holdings, Inc. má zisk na akcii ve výši $2.90, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -22.667% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.110.830.96-2.90
20221.121.151.481.154.90
20211.070.681.370.263.38
20200.6-0.37-0.6-0.31-0.68
20190.650.70.590.162.10
20181.470.480.55-0.362.14
20170.30.390.4-0.230.86
20160.250.540.270.05161.11
20150.32-0.280.780.01920.84
20140.250.370.06990.431.12
20130.280.290.230.150.95
2012---0.150.15

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.960.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.239.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.768.

Co je RCI Hospitality Holdings, Inc. (0KT6.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

RCI Hospitality Holdings, Inc. (0KT6.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.122.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.180

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

RCI Hospitality Holdings, Inc. (0KT6.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.745

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.781

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.355

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.900