Gruppo MutuiOnline S.p.A

Symbol: 0O2B.L

LSE

29.65

EUR

Tržní cena dnes

 • 28.6061

  Poměr P/E

 • 0.1716

  Poměr PEG

 • 1.11B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Gruppo MutuiOnline S.p.A (0O2B-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Gruppo MutuiOnline S.p.A si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $417118000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 40.415%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $269647000 a vykazují meziroční tempo růstu 62.578%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $123748000. Meziroční míra růstu pohledávek je 17.925%. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $176968000. To odráží míru růstu 40.673% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
269.65
165.86
122.37
34.65
67.88
76.57
Pohledávky
123.75
104.94
105.53
95.37
75.16
45.83
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
23.72
26.27
10.96
9.11
9.19
4.44
Krátkodobá aktiva celkem
417.12
297.06
238.86
139.13
152.22
127.76
Závazky
41.98
43.58
44.50
28.11
24.70
15.78
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
134.99
82.22
193.06
57.52
81.43
51.80
Krátkodobé závazky
176.97
125.80
237.56
85.63
106.13
67.58

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Gruppo MutuiOnline S.p.A je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $942205000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 27.696%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $621898000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 30.263%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $352437000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 13.368%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $136750000. Meziroční růst těchto rezerv je -37.512%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $317940000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 22.972%. Tyto zisky představují zisky, které se Gruppo MutuiOnline S.p.A rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

942,21 US$

Celková pasiva

621 898 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

352,44 US$

Peněžní prostředky a ekv.

136 750 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

1,00 US$

Hodnota podniku

15,87 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Gruppo MutuiOnline S.p.A je $0.12, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -60.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.1200.0000.120
20170.0000.3000.0000.0000.300
20160.0000.1500.0000.0000.150
20150.0000.1200.0000.0000.120
20140.0000.1200.0000.0000.120
20130.0000.1200.0000.0000.120
20120.0000.1200.0000.0000.120
20110.0000.3700.0000.0000.370
20100.0000.3600.0000.0000.360
20090.0000.2210.0000.0000.221
20080.0000.0920.0000.0000.092

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.042.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.171.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.715.

Co je Gruppo MutuiOnline S.p.A (0O2B.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Gruppo MutuiOnline S.p.A (0O2B.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.094.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.120

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Gruppo MutuiOnline S.p.A (0O2B.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 15.868

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.109

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.374

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.853