Autoneum Holding AG

Symbol: 0QOB.L

LSE

126.2

CHF

Tržní cena dnes

 • 8.8078

  Poměr P/E

 • 0.0198

  Poměr PEG

 • 731.66M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Autoneum Holding AG (0QOB-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Autoneum Holding AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $605500000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.144%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $123600000 a vykazují meziroční tempo růstu 19.190%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $261300000. Meziroční míra růstu pohledávek je 12.146%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $132900000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -10.384% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $497900000. To odráží míru růstu -10.594% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
123.60
103.70
322.00
98.70
93.10
103.80
Pohledávky
261.30
233.00
257.00
297.60
281.80
309.10
Zásoby
132.90
148.30
154.00
193.80
231.80
206.90
Ostatní
87.70
74.90
73.00
74.30
97.10
68.40
Krátkodobá aktiva celkem
605.50
559.90
806.10
664.40
703.80
689.90
Závazky
160.20
160.50
203.70
274.20
305.60
261.70
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
337.70
396.40
316.60
318.00
245.00
274.30
Krátkodobé závazky
497.90
556.90
520.30
592.20
550.60
536.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Autoneum Holding AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1883100000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 22.846%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1398700000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 28.227%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $528000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 23.740%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $177300000. Meziroční růst těchto rezerv je 28.945%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $200000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $299500000, což znamená meziroční růst o 32.230%. Tyto zisky představují zisky, které se Autoneum Holding AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 883,10 US$

Celková pasiva

1 398 700 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

528,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

177 300 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

299 500 000,00 US$

Kmenové akcie

0,20 US$

Hodnota podniku

9,48 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Autoneum Holding AG je $1.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -76.923%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20221.5000.0000.0000.0001.500
20170.0006.5000.0000.0006.500
20160.0004.5000.0000.0004.500
20154.5000.0000.0000.0004.500
20140.0001.3000.0000.0001.300

Čistý zisk na akcii (EPS)

Autoneum Holding AG má zisk na akcii ve výši $11.02, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 2304.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20235.515.51--11.02
2022-1.91-1.911.661.66-0.50
20212.172.170.280.284.90
2020-6.17-6.173.453.45-5.44
2019-1.67-1.67-8.75-8.75-20.84
20185.235.230.670.6711.80
20175.215.214.554.5519.52
20166.16.14.24.220.60
20150.340.344.274.279.22
20143.083.15.415.4117.00
20132.142.14-0.57-0.573.14
2012--1.021.022.04

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.814.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.006.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.731.

Co je Autoneum Holding AG (0QOB.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Autoneum Holding AG (0QOB.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.010.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Autoneum Holding AG (0QOB.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 9.478

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.345

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.280

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.362