Matrix Holdings Limited

Symbol: 1005.HK

HKSE

1.49

HKD

Tržní cena dnes

 • 615.3700

  Poměr P/E

 • 110.7666

  Poměr PEG

 • 1.13B

  MRK Cap

 • 0.12%

  Výnos DIV

Matrix Holdings Limited (1005-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Matrix Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $635529000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -12.298%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $258959000 a vykazují meziroční tempo růstu 57.829%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $253939000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -22.738% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $180594000. To odráží míru růstu -20.591% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
258.96
164.08
154.70
133.83
294.07
74.28
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
318.60
Zásoby
253.94
328.67
303.92
302.97
349.78
328.47
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
304.63
36.85
Krátkodobá aktiva celkem
635.53
724.64
751.41
811.71
948.47
758.20
Závazky
29.09
71.96
57.17
69.02
89.69
213.24
Krátkodobý dluh
23.44
24.98
31.84
36.43
293.42
55.32
Ostatní krátkodobé závazky
128.07
130.48
105.11
118.07
93.52
8.57
Krátkodobé závazky
180.59
227.42
194.13
223.52
476.64
277.12

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Matrix Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1180790000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -13.517%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $202230000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -19.478%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $36342000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -39.406%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $138794000. Meziroční růst těchto rezerv je -34.753%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $75620000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Matrix Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 180,79 US$

Celková pasiva

202 230 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

36,34 US$

Peněžní prostředky a ekv.

138 794 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

71,23 US$

Hodnota podniku

12,25 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Matrix Holdings Limited je $0.18, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0800.0200.0000.100
20220.0000.0600.0400.0000.100
20210.0000.0400.0200.0000.060
20200.0000.0300.0150.0000.045
20190.0000.0500.0550.0000.105
20180.0000.0500.0500.0000.100
20170.0000.0700.0450.0000.115
20160.0000.0600.0450.0000.105
20150.0000.0600.0400.0000.100
20140.0000.0500.0300.0000.080
20130.0000.0130.0200.0000.033
20120.0000.0350.0110.0000.046
20110.0000.0500.0110.0000.061
20100.0000.0500.0300.0000.080
20090.0000.0100.0200.0000.030
20080.0000.0000.0300.0200.050
20070.0300.0000.0900.0800.200
20060.0300.0900.0000.0800.200
20050.0300.0900.0800.0000.200
20040.0300.0900.0800.0000.200
20030.0000.0900.0800.0000.170
20020.0000.0000.0800.0000.080

Čistý zisk na akcii (EPS)

Matrix Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.15, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 8.726% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.04610.0461-0.04610.15
20180.04240.0424-0.04240.12
20170.03590.0359-0.03590.12
20160.04050.0405-0.04050.12
20150.130.130.130.130.52
20140.0390.0390.0390.0390.16
20130.03260.03260.03260.03260.12
20120.00810.00810.00810.00810.04
20110.01680.01680.01680.01680.08
20100.02150.02150.02150.02150.08
20090.0270.0270.0270.0270.12
2008-0.0131-0.0131-0.0131-0.0131-0.04
20070.02250.02250.02250.02250.08
20060.04250.04250.04250.04250.16
20050.05990.05990.05990.05990.24
20040.06650.06650.06650.06650.28
20030.08940.08940.08940.08940.36
20020.09710.09710.09710.09710.40
20010.06160.06160.06160.06160.24
20000.430.430.430.431.72

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.260.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.040.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.098.

Co je Matrix Holdings Limited (1005.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Matrix Holdings Limited (1005.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.037.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.180

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Matrix Holdings Limited (1005.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 12.253

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.065

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.053

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.143