Justin Allen Holdings Limited

Symbol: 1425.HK

HKSE

0.58

HKD

Tržní cena dnes

 • 4.2016

  Poměr P/E

 • 0.0783

  Poměr PEG

 • 725.00M

  MRK Cap

 • 0.08%

  Výnos DIV

Justin Allen Holdings Limited (1425-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Justin Allen Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $634590000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.994%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $165297000 a vykazují meziroční tempo růstu 67.855%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $84702000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -42.365% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $174640000. To odráží míru růstu -26.707% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
165.30
98.48
85.92
131.75
27.12
41.59
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
84.70
146.96
103.32
114.57
109.09
90.98
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
132.21
97.89
Krátkodobá aktiva celkem
634.59
593.11
375.80
361.90
274.62
230.59
Závazky
31.99
93.17
47.97
39.93
35.28
45.38
Krátkodobý dluh
3.57
36.59
2.20
113.48
24.67
68.98
Ostatní krátkodobé závazky
139.07
108.52
95.35
71.46
216.00
37.10
Krátkodobé závazky
174.64
238.28
145.51
224.87
275.95
151.46

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Justin Allen Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $919567000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 26.884%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $244565000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -18.999%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $4606000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 384.332%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $184395000. Meziroční růst těchto rezerv je 147.255%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $12500000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Justin Allen Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

919,57 US$

Celková pasiva

244 565 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

4,61 US$

Peněžní prostředky a ekv.

184 395 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

513 243 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

3,29 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Justin Allen Holdings Limited je $0.044, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -25.424%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0440.0000.0000.044
20220.0000.0590.0000.0000.059
20210.0000.0360.0000.0000.036
20200.0000.0000.0230.0000.023

Čistý zisk na akcii (EPS)

Justin Allen Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 71.429% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.01440.0144-0.01440.03
20180.00840.0084-0.00840.03
20170.01030.0103-0.01030.03
20160.00920.0092-0.00920.03

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.183.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.205.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.785.

Co je Justin Allen Holdings Limited (1425.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Justin Allen Holdings Limited (1425.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.387.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.044

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Justin Allen Holdings Limited (1425.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.289

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.015

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.011

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.594