Robot Home, Inc.

Symbol: 1435.T

JPX

177

JPY

Tržní cena dnes

 • 15.8667

  Poměr P/E

 • 0.1703

  Poměr PEG

 • 15.91B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Robot Home, Inc. (1435-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Robot Home, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $8249823000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.917%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $4219247000 a vykazují meziroční tempo růstu -9.229%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $430947000. Meziroční míra růstu pohledávek je -6.583%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3524403000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 25.930% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2466437000. To odráží míru růstu 22.656% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
4219.25
4648.24
5764.10
6370.65
11993.82
9888.33
Pohledávky
430.95
461.31
506.22
514.53
941.44
1474.00
Zásoby
3524.40
2798.71
1997.92
3915.10
13035.10
3332.29
Ostatní
75.23
107.70
414.22
360.59
442.69
817.25
Krátkodobá aktiva celkem
8249.82
8015.96
8682.46
11160.87
26413.06
15511.87
Závazky
146.53
80.44
51.49
158.37
2824.72
3087.04
Krátkodobý dluh
306.51
48.71
200.00
400.00
2201.15
3405.90
Ostatní krátkodobé závazky
2013.40
1226.34
1087.74
821.86
2720.49
2342.17
Krátkodobé závazky
2466.44
2010.86
2103.26
1748.09
8314.39
10573.81

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Robot Home, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $11974657000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 15.691%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3607763000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 26.766%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $227507000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -18.298%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5119756000. Meziroční růst těchto rezerv je 29.841%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $10000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1122152000, což znamená meziroční růst o 275.331%. Tyto zisky představují zisky, které se Robot Home, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

11 974,66 US$

Celková pasiva

3 607 763 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

227,51 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 119 756 000,00 US$

Goodwill

184,32 US$

Nerozdělený zisk

1 122 152 000,00 US$

Kmenové akcie

601,93 US$

Hodnota podniku

25,86 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Robot Home, Inc. je $2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -50.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0001.0000.0000.0001.000
20220.0001.0000.0001.0002.000
20210.0000.0000.0001.0001.000
20180.0005.0000.0005.00010.000
20170.0004.0000.00025.00029.000
20160.0000.0000.0001.0001.000
20150.0000.0000.0000.5000.500

Robot Home, Inc. (1435.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Robot Home, Inc. (1435.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 27, 2017 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
27 December 20175:1
28 June 20162:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.105.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.123.

Co je Robot Home, Inc. (1435.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Robot Home, Inc. (1435.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.089.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 2.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Robot Home, Inc. (1435.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 25.857

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.138

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.096

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.162