Jia Yao Holdings Limited

Symbol: 1626.HK

HKSE

3.99

HKD

Tržní cena dnes

 • 99.1707

  Poměr P/E

 • -2.5425

  Poměr PEG

 • 2.39B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Jia Yao Holdings Limited (1626-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Jia Yao Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $869909000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 55.326%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $266575000 a vykazují meziroční tempo růstu 304.858%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $194766000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -12.655% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $663349000. To odráží míru růstu 21.200% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
266.57
65.84
70.18
75.90
212.53
193.94
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
194.77
222.99
147.08
148.28
154.98
148.43
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275.12
Krátkodobá aktiva celkem
869.91
560.05
425.23
461.85
587.54
617.49
Závazky
552.82
412.46
237.26
305.73
364.82
268.47
Krátkodobý dluh
69.94
102.41
110.71
55.75
140.80
139.99
Ostatní krátkodobé závazky
40.59
32.45
20.38
22.24
23.87
31.55
Krátkodobé závazky
663.35
547.32
368.35
383.72
529.50
440.01

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Jia Yao Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1018632000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 52.066%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $625901000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 40.144%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $22636000. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $326455000. Meziroční růst těchto rezerv je 464.977%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5120000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 114.945%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $14708000, což znamená meziroční růst o 87.554%. Tyto zisky představují zisky, které se Jia Yao Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 018,63 US$

Celková pasiva

625 901 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

22,64 US$

Peněžní prostředky a ekv.

326 455 000,00 US$

Goodwill

0,35 US$

Nerozdělený zisk

14 708 000,00 US$

Kmenové akcie

0,06 US$

Hodnota podniku

60,99 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Jia Yao Holdings Limited je $0.056, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0560.0000.0000.056
20150.0000.0000.1200.0000.120

Čistý zisk na akcii (EPS)

Jia Yao Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -55.072% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.00620.0062-0.00620.03
20180.01380.0138-0.01380.03
20170.00530.0053-0.00530.03
20160.00390.0039-0.00390.00
20150.00340.00340.00340.00340.00
20140.01220.01220.01220.01220.04
20130.05280.05280.05280.05280.20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.219.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.020.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.603.

Co je Jia Yao Holdings Limited (1626.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Jia Yao Holdings Limited (1626.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.047.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.056

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Jia Yao Holdings Limited (1626.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 60.985

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.232

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.071

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.257