A & S Group (Holdings) Limited

Symbol: 1737.HK

HKSE

0.105

HKD

Tržní cena dnes

 • 21.1907

  Poměr P/E

 • -0.2882

  Poměr PEG

 • 105.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

A & S Group (Holdings) Limited (1737-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, A & S Group (Holdings) Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $252682000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -11.270%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $82694000 a vykazují meziroční tempo růstu -35.763%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $111096000. To odráží míru růstu 24.635% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
82.69
128.73
101.86
90.29
89.55
142.25
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
156.04
144.64
127.65
127.45
111.01
Krátkodobá aktiva celkem
252.68
284.78
246.50
217.94
217.00
253.25
Závazky
20.87
16.11
12.52
9.11
9.13
9.72
Krátkodobý dluh
49.12
33.55
42.16
49.90
11.27
45.95
Ostatní krátkodobé závazky
90.23
73.02
64.71
74.36
31.61
20.11
Krátkodobé závazky
111.10
89.14
77.08
83.34
40.60
75.78

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti A & S Group (Holdings) Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $329200000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.101%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $122706000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 31.487%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $11021000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 225.199%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $82694000. Meziroční růst těchto rezerv je -35.763%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $10000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $98373000, což znamená meziroční růst o -14.300%. Tyto zisky představují zisky, které se A & S Group (Holdings) Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

329,20 US$

Celková pasiva

122 706 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

11,02 US$

Peněžní prostředky a ekv.

82 694 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

98 373 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

29,44 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii A & S Group (Holdings) Limited je $0.025, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -16.667%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0000.0250.0000.025
20210.0000.0000.0300.0000.030

Čistý zisk na akcii (EPS)

A & S Group (Holdings) Limited má zisk na akcii ve výši $0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -95.035% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---0.00070.00
20220.00360.00360.00070.00620.01
20210.010.010.00620.01370.04
2020-0.0022-0.0022-0.0022-0.00220.01
20190.0001-0.00620.00010.0001-0.01
20180.0040.00030.0040.0040.00
20170.00860.00670.00860.00860.04
20160.0048-0.00480.00480.00
20150.00460.00460.00460.00460.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.022.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.002.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.006.

Co je A & S Group (Holdings) Limited (1737.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

A & S Group (Holdings) Limited (1737.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.003.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

A & S Group (Holdings) Limited (1737.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 29.444

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.291

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.183

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.275