Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd.

Symbol: 2121.HK

HKSE

10.8

HKD

Tržní cena dnes

 • -15.0358

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 6.10B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. (2121-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2685134000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 29.022%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1642665000 a vykazují meziroční tempo růstu 5.763%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $107772000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 50.261% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $723308000. To odráží míru růstu 98.313% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
1642.66
1553.15
1042.50
605.63
74.40
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
107.77
71.72
55.31
32.33
3.04
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
27.38
Krátkodobá aktiva celkem
2685.13
2081.14
1322.44
791.31
118.82
Závazky
280.32
227.72
63.20
64.83
12.88
Krátkodobý dluh
77.55
9.28
5.23
4.63
1.60
Ostatní krátkodobé závazky
365.44
127.73
124.27
59.43
24.36
Krátkodobé závazky
723.31
364.73
192.70
128.89
38.84

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3815972000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 75.777%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1254821000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 332.876%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $67555000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 849.340%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1669467000. Meziroční růst těchto rezerv je 0.897%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $565051000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 9.812%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1461603000, což znamená meziroční růst o 108.276%. Tyto zisky představují zisky, které se Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 815,97 US$

Celková pasiva

1 254 821 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

67,56 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 669 467 000,00 US$

Goodwill

327,38 US$

Nerozdělený zisk

-1 461 603 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-30,11 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $-0.63, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -173.913% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2021---0.28-0.35-0.63
2020----0.23-0.23

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.592.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.222.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.999.

Co je Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. (2121.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. (2121.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.136.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. (2121.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -30.109

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.065

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.045

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 3.577