PICC Property and Casualty Company Limited

Symbol: 2328.HK

HKSE

9.23

HKD

Tržní cena dnes

 • 27.5588

  Poměr P/E

 • 0.5418

  Poměr PEG

 • 205.30B

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

PICC Property and Casualty Company Limited (2328-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PICC Property and Casualty Company Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10853000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -18.454%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10853000000 a vykazují meziroční tempo růstu -18.454%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $33519000000. To odráží míru růstu 11.767% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
10853.00
13309.00
14173.00
13704.00
16508.00
14606.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
10853.00
13309.00
14173.00
13704.00
16508.00
14606.00
Závazky
33035.00
29990.00
31589.00
28290.00
22398.00
23390.00
Krátkodobý dluh
484.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(33519)
(29990)
(31589)
(28290)
(22398)
(23390)
Krátkodobé závazky
33519.00
29990.00
31589.00
28290.00
22398.00
23390.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PICC Property and Casualty Company Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $692898000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -3.055%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $462332000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -10.607%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $9635000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -61.912%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $9061000000. Meziroční růst těchto rezerv je -37.216%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $22242000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se PICC Property and Casualty Company Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

692 898,00 US$

Celková pasiva

462 332 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

9 635,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

9 061 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

11 142,00 US$

Hodnota podniku

29,38 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PICC Property and Casualty Company Limited je $0.52414, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 10.315%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.5240.0000.0000.524
20220.0000.4750.0000.0000.475
20210.0000.4540.0000.0000.454
20200.0000.0000.5040.0000.504
20190.0000.0000.3090.0000.309
20180.0000.0000.2740.0000.274
20170.0000.0000.2360.0000.236
20160.0000.0000.2390.0000.239
20150.0000.0000.2280.0000.228
20140.0000.0000.1790.0000.179
20130.0000.0000.0000.1560.156
20120.0000.0000.0000.1290.129
20110.0000.0000.0000.1320.132
20070.0000.0000.0000.0530.053
20050.0000.0000.0000.0420.042

PICC Property and Casualty Company Limited (2328.HK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií PICC Property and Casualty Company Limited (2328.HK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 27, 2018 s poměrem 15:10. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
27 June 201815:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.229.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.018.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.013.

Co je PICC Property and Casualty Company Limited (2328.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

PICC Property and Casualty Company Limited (2328.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.009.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.524

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PICC Property and Casualty Company Limited (2328.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 29.384

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.042

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.014

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.544