Baoye Group Company Limited

Symbol: 2355.HK

HKSE

4.15

HKD

Tržní cena dnes

 • 2.9285

  Poměr P/E

 • -4.8862

  Poměr PEG

 • 2.16B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Baoye Group Company Limited (2355-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Baoye Group Company Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $42275200000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -0.270%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $7748703000 a vykazují meziroční tempo růstu -0.835%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $18613370000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 6.662% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $36149741000. To odráží míru růstu -0.636% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
7748.70
7813.91
7261.53
5504.97
3698.25
2575.72
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
18613.37
17450.87
14164.49
8534.81
7358.43
8265.96
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
12452.68
12922.84
Krátkodobá aktiva celkem
42275.20
42389.83
36135.59
28892.71
24112.88
24103.96
Závazky
9732.57
8931.31
15420.23
7463.61
6934.17
6083.75
Krátkodobý dluh
2394.34
3090.72
2434.56
3672.68
2764.69
2258.96
Ostatní krátkodobé závazky
24022.83
24359.04
11591.82
11954.66
10718.14
11969.68
Krátkodobé závazky
36149.74
36381.07
29446.61
23090.95
20417.00
20312.38

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Baoye Group Company Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $47534995000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 3.967%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $34786753000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -0.277%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $857377000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -63.865%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $8224103000. Meziroční růst těchto rezerv je 8.686%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $520756000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -49.763%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $10897233000, což znamená meziroční růst o 20.251%. Tyto zisky představují zisky, které se Baoye Group Company Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

47 535,00 US$

Celková pasiva

34 786 753 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

857,38 US$

Peněžní prostředky a ekv.

8 224 103 000,00 US$

Goodwill

16,53 US$

Nerozdělený zisk

10 897 233 000,00 US$

Kmenové akcie

662,96 US$

Hodnota podniku

4,11 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Baoye Group Company Limited je $0.118, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 18.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20160.0000.0000.1180.0000.118
20150.0000.0000.1000.0000.100
20140.0000.0000.1260.0000.126
20130.0000.0000.2640.0000.264
20120.0000.0000.2580.0000.258
20110.0000.0000.1920.0000.192
20100.0000.0000.1300.0000.130
20090.0000.0000.0800.0000.080
20080.0000.0000.0700.0000.070
20070.0000.0000.0700.0000.070
20060.0000.0000.1200.0000.120
20050.0000.1440.0000.0000.144
20040.0000.0000.0640.0000.064

Čistý zisk na akcii (EPS)

Baoye Group Company Limited má zisk na akcii ve výši $1.23, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 2.500% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.410.41-0.411.23
20180.40.4-0.41.20
20170.260.26-0.260.78
20160.220.22-0.220.66
20150.240.240.240.240.96
20140.260.260.260.261.04
20130.250.250.250.251.00
20120.290.290.290.291.16
20110.270.270.270.271.08
20100.210.210.210.210.84
20090.220.220.220.220.88
20080.05870.05870.05870.05870.24
20070.08950.08950.08950.08950.36
20060.20.20.20.20.80
20050.140.140.140.140.56
20040.140.140.140.140.56
20030.06910.06910.06910.06910.28
20020.110.110.110.110.44

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.463.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.044.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.608.

Co je Baoye Group Company Limited (2355.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Baoye Group Company Limited (2355.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.085.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Baoye Group Company Limited (2355.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.105

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.263

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.061

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.081