The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Symbol: 2602.T

JPX

4270

JPY

Tržní cena dnes

 • 12.1940

  Poměr P/E

 • 0.4094

  Poměr PEG

 • 138.40B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, The Nisshin OilliO Group,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $233567000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 15.719%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $13036000000 a vykazují meziroční tempo růstu 30.661%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $99578000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 12.900%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $106041000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 25.032% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $115646000000. To odráží míru růstu 9.212% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
13036.00
9977.00
11036.00
23317.00
14890.00
18514.00
Pohledávky
99578.00
88200.00
68380.00
62894.00
67949.00
69695.00
Zásoby
106041.00
84811.00
60154.00
52575.00
48948.00
54824.00
Ostatní
14912.00
18852.00
11348.00
8534.00
8723.00
7091.00
Krátkodobá aktiva celkem
233567.00
201840.00
150918.00
149320.00
140510.00
154724.00
Závazky
51073.00
44855.00
38984.00
34240.00
33456.00
36226.00
Krátkodobý dluh
33915.00
35797.00
9855.00
3355.00
10557.00
21102.00
Ostatní krátkodobé závazky
4810.00
4551.00
4890.00
5000.00
2456.00
2406.00
Krátkodobé závazky
115646.00
105891.00
78633.00
66301.00
69547.00
78977.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti The Nisshin OilliO Group,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $382964000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.668%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $199795000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -8.108%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $67044000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -8.199%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $18206000000. Meziroční růst těchto rezerv je 54.406%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $16332000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $123432000000, což znamená meziroční růst o 6.418%. Tyto zisky představují zisky, které se The Nisshin OilliO Group,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

382 964,00 US$

Celková pasiva

199 795 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

67 044,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

18 206 000 000,00 US$

Goodwill

201,00 US$

Nerozdělený zisk

123 432 000 000,00 US$

Kmenové akcie

16 332,00 US$

Hodnota podniku

2,29 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii The Nisshin OilliO Group,Ltd. je $135, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202375.0000.00060.0000.000135.000
202245.0000.00045.0000.00090.000
202140.0000.00045.0000.00085.000
202040.0000.00040.0000.00080.000
201945.0000.00040.0000.00085.000
201830.0000.00035.0000.00065.000
201725.0000.0006.0000.00031.000
201625.0000.00025.0000.00050.000
201525.0000.00025.0000.00050.000
201425.0000.00025.0000.00050.000
201325.0000.00025.0000.00050.000
201225.0000.00025.0000.00050.000
201125.0000.00025.0000.00050.000
201025.0000.00025.0000.00050.000
200925.0000.00025.0000.00050.000
200825.0000.00025.0000.00050.000
200730.0000.00025.0000.00055.000
200620.0000.00020.0000.00040.000
200517.5000.00017.5000.00035.000
200417.5000.00017.5000.00035.000
200317.5000.00017.5000.00035.000
200217.5000.00017.5000.00035.000
200117.5000.00017.5000.00035.000

The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 27, 2017 s poměrem 1:5. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
27 September 20171:5

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 945.243.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.034.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.686.

Co je The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.068.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 135.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

The Nisshin OilliO Group,Ltd. (2602.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.288

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.535

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.243

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.258