Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd.

Symbol: 2918.T

JPX

3470

JPY

Tržní cena dnes

 • 15.2953

  Poměr P/E

 • -1.0983

  Poměr PEG

 • 60.60B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. (2918-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $32344000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 9.763%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $11189000000 a vykazují meziroční tempo růstu 15.696%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $15879000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.930%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3634000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 26.930% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $22079000000. To odráží míru růstu 2.507% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
11189.00
9671.00
8946.00
8121.00
3057.00
5203.00
Pohledávky
15879.00
15427.00
16101.00
17857.00
18166.00
19058.00
Zásoby
3634.00
2863.00
2876.00
4607.00
4757.00
4257.00
Ostatní
1642.00
1506.00
1510.00
1981.00
1961.00
2434.00
Krátkodobá aktiva celkem
32344.00
29467.00
29433.00
32566.00
27941.00
30952.00
Závazky
8486.00
9251.00
9195.00
10304.00
9608.00
10310.00
Krátkodobý dluh
2592.00
2461.00
2766.00
2797.00
3299.00
3161.00
Ostatní krátkodobé závazky
861.00
616.00
1263.00
1724.00
1517.00
1438.00
Krátkodobé závazky
22079.00
21539.00
23539.00
27433.00
24487.00
26053.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $99214000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 8.840%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $45202000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 11.423%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $13862000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 31.956%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $9574000000. Meziroční růst těchto rezerv je -31.887%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $8049000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $34796000000, což znamená meziroční růst o 8.809%. Tyto zisky představují zisky, které se Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

99 214,00 US$

Celková pasiva

45 202 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

13 862,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

9 574 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

34 796 000 000,00 US$

Kmenové akcie

7 285,00 US$

Hodnota podniku

8,36 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. je $100, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202365.0000.00035.0000.000100.000
202250.0000.0000.0000.00050.000
202140.0000.0000.0000.00040.000
202040.0000.0000.0000.00040.000
201940.0000.0000.0000.00040.000
201840.0000.0000.0000.00040.000
201740.0000.0000.0000.00040.000
201640.0000.0000.0000.00040.000
201535.0000.0000.0000.00035.000
20145.0000.0000.0000.0005.000
201330.0000.0000.0000.00030.000
201220.0000.0000.0000.00020.000
201120.0000.0000.0000.00020.000
200817.5000.0000.0000.00017.500
200517.5000.0000.0000.00017.500
200417.5000.0000.0000.00017.500
200317.5000.0000.0000.00017.500
200217.5000.0000.0000.00017.500
200117.5000.0000.0000.00017.500

Čistý zisk na akcii (EPS)

Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $183.48, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 95.150% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202385.672.38-25.5183.48
202272.8219.1843.452.02137.47
202143.6495.8745.45-9.22175.74
20205.38-19.4362.45-13.934.50
201940.06-1.6533.04-11.7459.71
201840.8510.49-4.79-26.5819.97
201761.7160.7323.53.65149.59
201656.0737.6932.67-43.5182.92
201560.9346.3817.1619.3143.77
201438.4362.4537.41-6.02132.27
201339.6659.2136.163.92138.95
201247.9452.1824.417.04131.57
201118.7247.638.72-1.87103.17
201040.2857.098.173.07108.61
200951.3441.1732.5-125.01

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.031.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.725.

Co je Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. (2918.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. (2918.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.082.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 100.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. (2918.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.365

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.278

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.148

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.304