CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.

Symbol: 300140.SZ

SHZ

7.45

CNY

Tržní cena dnes

 • -23.8061

  Poměr P/E

 • -0.6547

  Poměr PEG

 • 19.42B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2009913306.3. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -15.879%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $401167160.38 a vykazují meziroční tempo růstu -46.741%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1139689064.1399999. Meziroční míra růstu pohledávek je -5.497%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $428151018.36. To představuje zdravý meziroční nárůst o 7.584% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1409863559.67. To odráží míru růstu -9.392% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
401.17
753.24
548.68
839.83
274.18
237.99
Pohledávky
1139.69
1205.99
3391.81
3177.48
2665.99
1730.43
Zásoby
428.15
397.97
436.72
904.22
1225.97
841.80
Ostatní
40.91
32.11
67.71
40.64
22.33
10.35
Krátkodobá aktiva celkem
2009.91
2389.30
4444.92
4962.18
4188.48
2820.57
Závazky
576.84
520.13
947.62
1182.68
1234.24
841.26
Krátkodobý dluh
418.98
698.21
1331.39
1573.47
957.84
574.38
Ostatní krátkodobé závazky
414.05
337.66
970.21
806.82
1245.09
656.67
Krátkodobé závazky
1409.86
1556.00
3249.22
3562.97
3437.17
2072.31

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2652602164.7. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -11.660%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1199581722.81. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -14.476%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $7075719.2. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -96.539%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $231526195.97. Meziroční růst těchto rezerv je -44.328%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $427244052 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-482939660.29, což znamená meziroční růst o 43.727%. Tyto zisky představují zisky, které se CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 652,60 US$

Celková pasiva

1 199 581 722,81 US$

Dlouhodobý dluh

7,08 US$

Peněžní prostředky a ekv.

231 526 195,97 US$

Goodwill

123,93 US$

Nerozdělený zisk

-482 939 660,29 US$

Kmenové akcie

45,50 US$

Hodnota podniku

35 497,14 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. je $0.05, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20180.0000.0500.0000.0000.050
20160.0000.0500.0000.0000.050
20150.0000.0500.0000.0000.050
20140.0000.0500.0000.0000.050
20120.0000.0750.0000.0000.075
20110.0000.1250.0000.0000.125

Čistý zisk na akcii (EPS)

CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $-0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 98.131% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0002----0.00
2022-0.0107000-0.01
2021-0.0872000-0.09
20200.00860-0.460-0.45
20190.029500.02100.05
2018-0.073300.00410-0.07
2017-0.039600.01970-0.02
2016-0.01270-0.00760-0.02
20150.00010-0.01110-0.01
20140.00600.007500.02
20130.01500.004100.01
2012-0.02500.0150-0.02
20110.0700.04500.11
20100.05500.100.15
2009--000.00

CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140.SZ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140.SZ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 12, 2015 s poměrem 20:10. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
12 May 201520:10
13 May 201120:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.019.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.265.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.962.

Co je CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.115.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

CECEP Environmental Protection Equipment Co.,Ltd. (300140.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 35497.140

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.214

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.107

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 29.979