Hailun Piano Co.,Ltd.

Symbol: 300329.SZ

SHZ

7.19

CNY

Tržní cena dnes

 • 331.4868

  Poměr P/E

 • 3.0224

  Poměr PEG

 • 1.82B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Hailun Piano Co.,Ltd. (300329-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hailun Piano Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $717384084.54. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.424%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $95059378.05 a vykazují meziroční tempo růstu -22.072%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $212418614.27999997. Meziroční míra růstu pohledávek je 15.451%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $390670731.53. To představuje zdravý meziroční nárůst o 16.113% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $476457287.24. To odráží míru růstu 4.135% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
95.06
121.98
100.93
164.17
329.02
199.08
Pohledávky
212.42
183.99
180.68
148.99
132.02
138.89
Zásoby
390.67
336.46
282.23
267.17
234.14
182.37
Ostatní
19.24
19.22
12.83
6.24
25.39
180.87
Krátkodobá aktiva celkem
717.38
661.65
576.67
586.57
720.57
701.20
Závazky
120.49
128.16
136.28
105.35
140.33
122.10
Krátkodobý dluh
300.95
259.10
63.84
36.17
37.64
12.16
Ostatní krátkodobé závazky
55.02
70.27
77.70
123.15
60.06
28.27
Krátkodobé závazky
476.46
457.54
277.82
264.67
238.04
162.53

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hailun Piano Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1358063335.9. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -3.325%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $434134331.39. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -9.971%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $47863856.83. Meziroční růst těchto rezerv je -54.436%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $252888780 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $258044007.28, což znamená meziroční růst o 2.084%. Tyto zisky představují zisky, které se Hailun Piano Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 358,06 US$

Celková pasiva

434 134 331,39 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

47 863 856,83 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

258 044 007,28 US$

Kmenové akcie

50,22 US$

Hodnota podniku

171,79 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Hailun Piano Co.,Ltd. je $0.014, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -50.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20210.0000.0140.0000.0000.014
20200.0000.0280.0000.0000.028
20190.0000.0350.0000.0000.035
20180.0000.0290.0000.0000.029
20170.0000.0250.0000.0000.025
20160.0000.0240.0000.0000.024
20150.0000.0190.0000.0000.019
20140.0000.0240.0000.0000.024
20130.0000.0830.0000.0000.083

Čistý zisk na akcii (EPS)

Hailun Piano Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.01, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -31.500% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0137---0.01
20220.020000.02
20210.050000.05
20200.0100.04600.06
20190.0500.043600.09
20180.056900.044100.10
20170.039800.042700.08
20160.035700.033500.07
20150.028300.037300.07
20140.030600.018300.05
20130.036500.029400.07
20120.040800.027200.07
20110.027800.033300.06

Hailun Piano Co.,Ltd. (300329.SZ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hailun Piano Co.,Ltd. (300329.SZ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne October 14, 2015 s poměrem 18:10. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
14 October 201518:10
20 May 201320:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.120.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.008.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 2.452.

Co je Hailun Piano Co.,Ltd. (300329.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hailun Piano Co.,Ltd. (300329.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.002.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hailun Piano Co.,Ltd. (300329.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 171.790

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.274

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.186

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 7.040