Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd.

Symbol: 301188.SZ

SHZ

17.67

CNY

Tržní cena dnes

 • 50.1224

  Poměr P/E

 • 1.4480

  Poměr PEG

 • 4.11B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. (301188-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $935370800.67. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -8.431%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $413452159.8 a vykazují meziroční tempo růstu -41.832%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $231466187.01999998. Meziroční míra růstu pohledávek je 24.150%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $165295187.41. To představuje zdravý meziroční nárůst o 39.626% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $195960594.08. To odráží míru růstu 3.082% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
413.45
710.79
57.09
57.50
52.85
30.85
Pohledávky
231.47
186.44
128.45
167.71
157.48
176.43
Zásoby
165.30
118.38
100.84
75.11
67.72
82.71
Ostatní
7.73
5.88
6.33
6.49
2.14
1.37
Krátkodobá aktiva celkem
935.37
1021.50
292.71
326.82
280.19
291.35
Závazky
150.78
123.21
70.60
85.88
76.94
68.29
Krátkodobý dluh
0.33
25.48
34.15
53.63
74.15
80.26
Ostatní krátkodobé závazky
44.85
41.41
38.41
75.86
72.57
70.61
Krátkodobé závazky
195.96
190.10
143.16
215.37
223.66
219.17

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1616641974.8. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.494%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $162482470.19. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 4.893%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $634984.5. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -32.731%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $326408982.12. Meziroční růst těchto rezerv je -1.157%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $232410000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $359189116.4, což znamená meziroční růst o 16.223%. Tyto zisky představují zisky, které se Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 616,64 US$

Celková pasiva

162 482 470,19 US$

Dlouhodobý dluh

0,63 US$

Peněžní prostředky a ekv.

326 408 982,12 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

359 189 116,40 US$

Kmenové akcie

151,68 US$

Hodnota podniku

51,16 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. je $0.2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2000.0000.0000.200
20220.0000.2000.0000.0000.200

Čistý zisk na akcii (EPS)

Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.10, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -23.077% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.1---0.10
20220.130000.13
20210.140000.14
20200.110000.11
2019---00.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.480.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.123.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.948.

Co je Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. (301188.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. (301188.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.056.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.200

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. (301188.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 51.159

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.896