NEOJAPAN Inc.

Symbol: 3921.T

JPX

1021

JPY

Tržní cena dnes

 • 18.3080

  Poměr P/E

 • 0.6628

  Poměr PEG

 • 15.13B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

NEOJAPAN Inc. (3921-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, NEOJAPAN Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5988551000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.726%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $4841218000 a vykazují meziroční tempo růstu 20.480%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $687633000. Meziroční míra růstu pohledávek je 3.659%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2797000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -71.613% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1902131000. To odráží míru růstu 23.407% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
4841.22
4018.26
3385.23
2996.48
2599.35
2551.62
Pohledávky
687.63
663.36
723.06
538.29
315.16
327.93
Zásoby
2.80
9.85
11.37
21.54
22.17
9.65
Ostatní
78.66
87.90
72.29
47.50
9.96
14.37
Krátkodobá aktiva celkem
5988.55
5086.88
4457.18
3730.86
2954.22
2909.15
Závazky
141.94
127.27
152.32
154.11
23.49
20.53
Krátkodobý dluh
0.21
0.24
55.55
53.32
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
386.68
417.30
190.76
343.99
822.66
699.38
Krátkodobé závazky
1902.13
1541.35
1721.03
1362.26
846.15
719.91

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti NEOJAPAN Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8131528000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.558%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2313901000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 3.214%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4845988000. Meziroční růst těchto rezerv je 10.375%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $297161000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.033%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $5231681000, což znamená meziroční růst o 11.347%. Tyto zisky představují zisky, které se NEOJAPAN Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8 131,53 US$

Celková pasiva

2 313 901 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 845 988 000,00 US$

Goodwill

85,29 US$

Nerozdělený zisk

5 231 681 000,00 US$

Kmenové akcie

99,05 US$

Hodnota podniku

15,59 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii NEOJAPAN Inc. je $1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20231.0000.0000.0000.0001.000
202214.0000.0000.0000.00014.000
20217.5000.0000.0000.0007.500
20207.5000.0000.0000.0007.500
20196.0000.0000.0000.0006.000
20181.0000.0000.0000.0001.000
20172.1250.0000.0000.0002.125
20162.0000.0000.0000.0002.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

NEOJAPAN Inc. má zisk na akcii ve výši $41.37, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 4.947% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202318.0916.23-7.0541.37
202214.8316.2316.398.3655.81
202115.9217.2516.6410.8360.64
202013.4913.317.927.4942.21
20198.018.349.543.8429.73
20188.925.397.662.1824.15
20177.964.497.364.4324.24
20166.512.976.531.0317.04

NEOJAPAN Inc. (3921.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií NEOJAPAN Inc. (3921.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne November 13, 2017 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
13 November 20172:1
28 June 20172:1
27 January 20163:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.196.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.623.

Co je NEOJAPAN Inc. (3921.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

NEOJAPAN Inc. (3921.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.199.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

NEOJAPAN Inc. (3921.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 15.585

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.404