Telecom Service One Holdings Limited

Symbol: 3997.HK

HKSE

0.4

HKD

Tržní cena dnes

 • -9.6354

  Poměr P/E

 • 0.0872

  Poměr PEG

 • 51.34M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Telecom Service One Holdings Limited (3997-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Telecom Service One Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $35546000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.137%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $4593000 a vykazují meziroční tempo růstu 2.362%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $6201000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 203.524% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $8586000. To odráží míru růstu 9.029% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
4.59
4.49
89.73
90.04
86.75
78.17
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
6.20
2.04
0.67
0.96
1.29
1.72
Ostatní
0.00
10.68
7.64
9.06
17.19
28.18
Krátkodobá aktiva celkem
35.55
33.18
98.04
100.06
105.23
108.06
Závazky
4.46
2.44
0.54
2.30
2.74
2.74
Krátkodobý dluh
1.49
2.95
0.68
0.70
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
3.96
5.40
3.20
3.09
2.64
4.78
Krátkodobé závazky
8.59
7.88
3.73
5.43
5.38
7.52

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Telecom Service One Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $89107000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -8.182%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $9074000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -6.761%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4593000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.362%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $12834000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $30255000, což znamená meziroční růst o -19.400%. Tyto zisky představují zisky, které se Telecom Service One Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

89,11 US$

Celková pasiva

9 074 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 593 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

30 255 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-27,61 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Telecom Service One Holdings Limited je $0.02, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0200.0000.0000.0000.020
20210.0100.0000.0200.0200.050
20200.0100.0000.0200.0300.060
20190.0100.0000.0300.0100.050
20180.0200.0000.0200.0100.050
20170.0000.0000.0100.0200.030
20160.0000.0000.0500.0000.050
20150.0000.0000.1500.0500.200
20140.0000.0000.2500.1000.350

Čistý zisk na akcii (EPS)

Telecom Service One Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $-0.01, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -181.633% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023----0.0138-0.01
2022-0.0139-0.0139-0.0138-0.0049-0.03
20210.0010.001-0.00490.01730.02
20200.01990.01990.0173-0.00290.06
20190.01270.0127-0.00290.02020.04
20180.01630.01630.02020.03730.10
20170.0530.0530.05390.06960.22
20160.0250.04230.04960.05650.17
20150.0460.040.050.0340.17
20140.060.060.050.0430.21
20130.020.030.031.531.61
20120.02-0.07920.05--0.01

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.012.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.136.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.960.

Co je Telecom Service One Holdings Limited (3997.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Telecom Service One Holdings Limited (3997.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.064.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Telecom Service One Holdings Limited (3997.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -27.614

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.019

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.017

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.348