Textainer Group Holdings Limited

Symbol: 3T70.F

XETRA

22

EUR

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 898.73M

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

Textainer Group Holdings Limited (3T70-F) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Textainer Group Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $521545000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 1.938%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $164818000 a vykazují meziroční tempo růstu -20.073%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $302128000. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.286%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4848000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -61.947% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $429898000. To odráží míru růstu -24.069% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
164.82
206.21
131.02
180.55
137.30
137.89
Pohledávky
302.13
271.49
215.62
172.75
161.00
152.31
Zásoby
4.85
12.74
9.38
11.33
40.85
10.75
Ostatní
48.34
21.19
29.34
56.70
40.85
34.33
Krátkodobá aktiva celkem
521.54
511.63
385.36
421.33
373.88
335.29
Závazky
46.94
181.06
274.73
54.78
51.67
137.95
Krátkodobý dluh
377.90
380.21
408.37
213.86
191.69
233.68
Ostatní krátkodobé závazky
5.06
4.89
2.29
2.64
20.51
24.73
Krátkodobé závazky
429.90
566.17
685.38
271.27
268.11
396.37

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Textainer Group Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $7435156000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -5.831%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $5441373000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -8.835%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $4872129000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.912%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $153738000. Meziroční růst těchto rezerv je -30.250%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $601000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.670%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1522287000, což znamená meziroční růst o 14.642%. Tyto zisky představují zisky, které se Textainer Group Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

7 435,16 US$

Celková pasiva

5 441 373 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

4 872,13 US$

Peněžní prostředky a ekv.

153 738 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

1 522 287 000,00 US$

Kmenové akcie

0,38 US$

Hodnota podniku

-7,31 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Textainer Group Holdings Limited je $1.75, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.4380.4380.4380.4381.750
20220.4380.4380.4380.4381.750
20210.0000.3010.4380.4381.176

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.496.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.975.

Co je Textainer Group Holdings Limited (3T70.F) ROIC (návratnost kapitálu)?

Textainer Group Holdings Limited (3T70.F) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.062.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.750

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Textainer Group Holdings Limited (3T70.F) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -7.311

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.641

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.708

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.108