Plus Alpha Consulting Co.,Ltd.

Symbol: 4071.T

JPX

2450

JPY

Tržní cena dnes

 • 42.3688

  Poměr P/E

 • 1.6774

  Poměr PEG

 • 103.44B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. (4071-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $6598799000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 20.010%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5478619000 a vykazují meziroční tempo růstu 18.720%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1111055000. Meziroční míra růstu pohledávek je 26.692%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3340000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -51.048% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1480705000. To odráží míru růstu 20.598% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
5478.62
4614.74
3251.13
2213.30
Pohledávky
1111.06
876.98
633.85
472.73
Zásoby
3.34
6.82
7.55
4.46
Ostatní
5.79
0.01
4.67
3.72
Krátkodobá aktiva celkem
6598.80
5498.54
3897.20
2694.21
Závazky
104.54
84.35
61.75
45.99
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1376.16
1143.46
835.29
696.61
Krátkodobé závazky
1480.70
1227.81
897.04
742.61

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $10477449000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 51.047%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2125343000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 97.167%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $6747537000. Meziroční růst těchto rezerv je 44.779%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $313812000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 256.277%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $7729958000, což znamená meziroční růst o 36.048%. Tyto zisky představují zisky, které se Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

10 477,45 US$

Celková pasiva

2 125 343 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

6 747 537 000,00 US$

Goodwill

1 199,92 US$

Nerozdělený zisk

7 729 958 000,00 US$

Kmenové akcie

10,00 US$

Hodnota podniku

32,24 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. je $13, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20230.0000.00013.0000.00013.000
20220.0000.0009.0000.0009.000
20210.0000.0007.2000.0007.200

Čistý zisk na akcii (EPS)

Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $44.10, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -1.628% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202312.5916.3515.16-44.10
202211.210.148.3815.1144.83
2021--7.1911.2918.48

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.333.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.706.

Co je Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. (4071.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. (4071.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.403.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 13.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. (4071.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 32.243

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 10.084