C.I.TAKIRON Corporation

Symbol: 4215.T

JPX

602

JPY

Tržní cena dnes

 • 23.5694

  Poměr P/E

 • 0.9423

  Poměr PEG

 • 58.61B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

C.I.TAKIRON Corporation (4215-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, C.I.TAKIRON Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $98095000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 3.911%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5603000000 a vykazují meziroční tempo růstu -28.074%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $49436000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -0.214%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $28125000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 17.757% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $46233000000. To odráží míru růstu 3.365% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
5603.00
7790.00
6712.00
8746.00
6835.00
15800.00
Pohledávky
49436.00
49542.00
46989.00
50256.00
48466.00
48264.00
Zásoby
28125.00
23884.00
22831.00
22645.00
22628.00
21040.00
Ostatní
14931.00
13187.00
12052.00
8518.00
10010.00
7944.00
Krátkodobá aktiva celkem
98095.00
94403.00
88584.00
90165.00
87939.00
93048.00
Závazky
25240.00
25789.00
24392.00
25854.00
31766.00
31009.00
Krátkodobý dluh
6620.00
4705.00
4526.00
5811.00
5421.00
7820.00
Ostatní krátkodobé závazky
11301.00
10391.00
11383.00
10014.00
10571.00
14044.00
Krátkodobé závazky
46233.00
44728.00
44839.00
49683.00
51920.00
52873.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti C.I.TAKIRON Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $151916000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -0.836%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $56877000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -4.341%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $6868000000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.416%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $15216000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.079%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $44501000000, což znamená meziroční růst o 2.353%. Tyto zisky představují zisky, které se C.I.TAKIRON Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

151 916,00 US$

Celková pasiva

56 877 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

6 868 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

44 501 000 000,00 US$

Kmenové akcie

15 189,00 US$

Hodnota podniku

10,93 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii C.I.TAKIRON Corporation je $15, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20234.0000.00011.0000.00015.000
202216.0000.00011.0000.00027.000
202112.0000.00011.0000.00023.000
202010.0000.00010.0000.00020.000
201917.0000.00013.0000.00030.000
201810.0000.0009.0000.00019.000
20177.0000.0008.0000.00015.000
20167.0000.0007.0000.00014.000
20157.0000.0007.0000.00014.000
20148.5000.0007.0000.00015.500
20137.0000.0005.5000.00012.500
20124.0000.0004.0000.0008.000
20115.0000.0004.0000.0009.000
20103.0000.0003.0000.0006.000
20092.0000.0003.0000.0005.000
20084.0000.0004.0000.0008.000
20074.5000.0004.0000.0008.500
20063.5000.0003.5000.0007.000
20052.0000.0003.5000.0005.500
20043.5000.0003.5000.0007.000
20033.5000.0003.5000.0007.000
20023.5000.0003.5000.0007.000
20013.5000.0003.5000.0007.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

C.I.TAKIRON Corporation má zisk na akcii ve výši $14.82, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -61.715% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20239.0910.32--4.5914.82
20227.911.2610.748.8138.71
202122.2413.5223.913.9273.58
202012.079.3719.4212.5553.41
20197.8216.3297.7811.58133.50
201813.4619.6720.97.1461.17
201727.0523.9321.894.3677.23
20169.966.211.5210.5938.27
20156.339.2512.56.4934.57
201410.056.817.1217.2941.27
201311.3810.3813.997.9843.73
201221.886.0411.477.0546.44
20118.714.846.455.7125.71
201010.896.3710.994.1532.40
2009-0.460.4312.06-8.523.51
2008--2.5-3.04--5.54

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.036.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.593.

Co je C.I.TAKIRON Corporation (4215.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

C.I.TAKIRON Corporation (4215.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.048.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 15.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

C.I.TAKIRON Corporation (4215.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.935

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.063

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.039

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.415