Living Technologies Inc.

Symbol: 4445.T

JPX

2280

JPY

Tržní cena dnes

 • 13.6785

  Poměr P/E

 • 0.0829

  Poměr PEG

 • 3.06B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Living Technologies Inc. (4445-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Living Technologies Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1854308000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.365%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1279834000 a vykazují meziroční tempo růstu 13.426%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $719082000. To odráží míru růstu 10.471% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1279.83
1128.34
1214.86
896.41
586.98
325.66
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
(5.97)
(3.76)
18.84
(4.67)
(3.04)
(5.71)
Krátkodobá aktiva celkem
1854.31
1743.34
1735.33
1174.07
894.29
586.75
Závazky
4.92
5.13
5.17
5.25
3.47
3.47
Krátkodobý dluh
150.84
155.05
164.24
60.00
70.02
80.99
Ostatní krátkodobé závazky
563.32
3.12
2.75
2.62
286.88
0.00
Krátkodobé závazky
719.08
650.92
603.92
328.12
470.16
305.89

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Living Technologies Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1985482000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -1.721%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $631641000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -29.831%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $66500000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -63.535%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $975156000. Meziroční růst těchto rezerv je -23.631%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $194295000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.018%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $982236000, což znamená meziroční růst o 30.178%. Tyto zisky představují zisky, které se Living Technologies Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 985,48 US$

Celková pasiva

631 641 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

66,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

975 156 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

982 236 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

10,50 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Living Technologies Inc. má zisk na akcii ve výši $153.14, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -12.666% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202337.7257.7857.64-153.14
202246.2665.7447.2316.12175.35
20218.8423.6714.9818.766.19
202012.0216.720.84-25.444.14
2019-010.6118.0228.63

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.116.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.618.

Co je Living Technologies Inc. (4445.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Living Technologies Inc. (4445.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.259.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Living Technologies Inc. (4445.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.503

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.135

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.092

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.977