Fuji Media Holdings, Inc.

Symbol: 4676.T

JPX

1591

JPY

Tržní cena dnes

 • 7.7438

  Poměr P/E

 • 0.0508

  Poměr PEG

 • 352.12B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Fuji Media Holdings, Inc. (4676-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Fuji Media Holdings, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $414797000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.541%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $109669000000 a vykazují meziroční tempo růstu 5.492%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $95377000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.512%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $72436000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 10.073% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $174898000000. To odráží míru růstu 25.535% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
109669.00
103960.00
104851.00
76126.00
75655.00
85017.00
Pohledávky
95377.00
93040.00
90591.00
109482.00
112279.00
121341.00
Zásoby
72436.00
65807.00
89841.00
101163.00
74192.00
78580.00
Ostatní
36804.00
37571.00
38017.00
38818.00
37465.00
35363.00
Krátkodobá aktiva celkem
414797.00
393020.00
412709.00
424033.00
407606.00
403903.00
Závazky
39040.00
32855.00
34803.00
40976.00
47796.00
58820.00
Krátkodobý dluh
42702.00
30608.00
16668.00
40559.00
41924.00
48724.00
Ostatní krátkodobé závazky
82756.00
69848.00
82086.00
78526.00
89512.00
71390.00
Krátkodobé závazky
174898.00
139322.00
140013.00
166085.00
190782.00
186281.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Fuji Media Holdings, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1405564000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 3.719%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $558009000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 5.706%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $256429000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 17.543%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $109018000000. Meziroční růst těchto rezerv je 13.562%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $146200000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $404877000000, což znamená meziroční růst o 9.144%. Tyto zisky představují zisky, které se Fuji Media Holdings, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 405 564,00 US$

Celková pasiva

558 009 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

256 429,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

109 018 000 000,00 US$

Goodwill

447,00 US$

Nerozdělený zisk

404 877 000 000,00 US$

Kmenové akcie

146 200,00 US$

Hodnota podniku

4,13 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Fuji Media Holdings, Inc. je $34, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202310.0000.00024.0000.00034.000
202220.0000.00020.0000.00040.000
202118.0000.00018.0000.00036.000
202022.0000.00018.0000.00040.000
20192.0000.00022.0000.00024.000
201820.0000.0002.0000.00022.000
201720.0000.00020.0000.00040.000
201620.0000.00020.0000.00040.000
201520.0000.00020.0000.00040.000
201418.0000.00020.0000.00038.000
201322.0000.00022.0000.00044.000
201228.0000.00022.0000.00050.000
201110.0000.0008.0000.00018.000
20108.0000.0008.0000.00016.000
200918.0000.0008.0000.00026.000
200818.0000.00018.0000.00036.000
200730.0000.00018.0000.00048.000
200620.0000.00020.0000.00040.000
200544.0000.00020.0000.00064.000
20040.0400.0006.0000.0006.040
20032.7500.0003.0000.0005.750
20026.5000.0003.0000.0009.500
20012.2500.0002.2500.0004.500

Čistý zisk na akcii (EPS)

Fuji Media Holdings, Inc. má zisk na akcii ve výši $162.97, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 258.649% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202323.2922.21-117.47162.97
202235.0117.7640.45-7.3385.89
202118.642.7157.87-48.370.88
20208.7114.7269.429.58122.41
201992.332.3424.2635.35184.25
201824.4519.2423.0125.3792.07
201718.1832.0432.2720.96103.45
201629.2925.7842.4739.67137.21
201518.33.6637.121.2260.30
201421.7930.7432.2715.0699.86
201313.2813.4632.8319.0178.58
201265.4512.0138.37191.49307.32
201125.712.7232.62-15.5555.49
201023.922.4932.574.0863.06
200910.352.7715.1832.3360.63
2008--5.7815.04-9.26

Fuji Media Holdings, Inc. (4676.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Fuji Media Holdings, Inc. (4676.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 26, 2013 s poměrem 100:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
26 September 2013100:1
26 March 20042:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.058.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.704.

Co je Fuji Media Holdings, Inc. (4676.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Fuji Media Holdings, Inc. (4676.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.026.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 34.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Fuji Media Holdings, Inc. (4676.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.134

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.360

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.214

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.636