4Sight Holdings Limited

Symbol: 4SI.JO

JNB

45

ZAc

Tržní cena dnes

 • 18.9214

  Poměr P/E

 • 18.9214

  Poměr PEG

 • 240.08M

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

4Sight Holdings Limited (4SI-JO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, 4Sight Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $204452008. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 27.584%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $70250114 a vykazují meziroční tempo růstu 20.144%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $10167659. To představuje zdravý meziroční nárůst o 313.338% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $172323777. To odráží míru růstu 71.009% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
70.25
58.47
66.27
52.08
56.57
55.28
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
10.17
2.46
1.27
1.54
1.16
1.79
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
213.70
127.83
Krátkodobá aktiva celkem
204.45
160.25
159.06
207.72
271.73
185.21
Závazky
120.15
68.65
60.38
44.39
48.92
43.15
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
59.92
2.17
3.03
Ostatní krátkodobé závazky
52.17
32.12
31.98
45.77
181.54
62.59
Krátkodobé závazky
172.32
100.77
92.36
150.09
238.87
109.18

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti 4Sight Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $514104000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 17.836%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $203959000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 60.538%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $93430000. Meziroční růst těchto rezerv je 74.311%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $257988000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 12.950%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $49364000, což znamená meziroční růst o -110.819%. Tyto zisky představují zisky, které se 4Sight Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

514,10 US$

Celková pasiva

203 959 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

93 430 000,00 US$

Goodwill

178,20 US$

Nerozdělený zisk

49 364 000,00 US$

Kmenové akcie

707,29 US$

Hodnota podniku

11,23 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii 4Sight Holdings Limited je $0.025, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0002.5000.0002.500

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.046.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.032.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.666.

Co je 4Sight Holdings Limited (4SI.JO) ROIC (návratnost kapitálu)?

4Sight Holdings Limited (4SI.JO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.074.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.025

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

4Sight Holdings Limited (4SI.JO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 11.233

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.345