ABR Holdings Limited

Symbol: 533.SI

SES

0.46

SGD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 92.46M

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

ABR Holdings Limited (533-SI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, ABR Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $44618000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -14.584%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $32395000 a vykazují meziroční tempo růstu -22.783%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3215000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 25.586% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $30270000. To odráží míru růstu -3.841% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
32.40
41.95
52.92
20.00
20.66
25.40
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
3.21
2.56
2.38
2.68
2.78
2.73
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
44.62
52.24
64.23
57.66
61.83
73.87
Závazky
5.45
4.51
4.48
5.74
6.02
6.34
Krátkodobý dluh
15.06
13.49
12.99
16.28
0.38
0.14
Ostatní krátkodobé závazky
9.76
13.48
14.33
10.16
11.48
11.43
Krátkodobé závazky
30.27
31.48
31.80
32.18
17.88
17.91

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ABR Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $165690000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.212%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $68434000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 26.414%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $35103000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 86.500%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $32395000. Meziroční růst těchto rezerv je -38.788%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $43299000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $54660000, což znamená meziroční růst o -2.461%. Tyto zisky představují zisky, které se ABR Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

165,69 US$

Celková pasiva

68 434 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

35,10 US$

Peněžní prostředky a ekv.

32 395 000,00 US$

Goodwill

8,30 US$

Nerozdělený zisk

54 660 000,00 US$

Kmenové akcie

41,49 US$

Hodnota podniku

3,51 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii ABR Holdings Limited je $0.01, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0070.0030.0000.010
20220.0000.0070.0030.0000.010
20210.0000.0180.0030.0000.020
20200.0000.0100.0030.0000.013
20190.0000.0150.0050.0000.020
20180.0000.0150.0100.0000.025
20170.0000.0150.0100.0000.025
20160.0000.0150.0100.0000.025
20150.0000.0150.0100.0000.025
20140.0000.0150.0100.0000.025
20130.0000.0100.0100.0000.020
20120.0000.0100.3000.0000.310
20110.0000.0100.0100.0000.020
20100.0000.0100.0100.0000.020
20090.0000.0050.0100.0000.015
20080.0000.0050.0050.0000.010
20070.0000.0050.0050.0000.010
20060.0000.0070.0050.0000.013
20050.0000.0050.0000.0000.005
20010.0000.0030.0000.0000.003
20000.0000.0030.0000.0000.003

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.035.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.877.

Co je ABR Holdings Limited (533.SI) ROIC (návratnost kapitálu)?

ABR Holdings Limited (533.SI) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.026.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.010

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

ABR Holdings Limited (533.SI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.511

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.518

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.303

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.909