China Meheco Group Co., Ltd.

Symbol: 600056.SS

SHH

12.07

CNY

Tržní cena dnes

 • 33.1869

  Poměr P/E

 • -0.9239

  Poměr PEG

 • 18.06B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

China Meheco Group Co., Ltd. (600056-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, China Meheco Group Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $26934508275.72. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 21.386%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $4260346745.99 a vykazují meziroční tempo růstu 52.213%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $16253254402.220001. Meziroční míra růstu pohledávek je 21.380%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $6083411981.21. To představuje zdravý meziroční nárůst o 7.543% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $18012744990.15. To odráží míru růstu 33.457% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
4260.35
2798.93
3554.98
2659.25
3730.14
3337.64
Pohledávky
16253.25
13390.44
14226.98
13348.02
11603.10
9313.31
Zásoby
6083.41
5656.74
6849.13
6024.02
5181.42
4467.74
Ostatní
337.50
342.98
415.77
313.21
236.99
235.28
Krátkodobá aktiva celkem
26934.51
22189.09
25063.19
22513.77
20751.64
17353.97
Závazky
8770.63
6504.31
6780.99
7342.29
6226.04
6457.54
Krátkodobý dluh
2944.07
1545.44
2607.01
2857.99
813.78
670.37
Ostatní krátkodobé závazky
6298.05
184.54
166.69
1655.90
5374.53
1264.04
Krátkodobé závazky
18012.74
13497.08
17132.56
15840.11
12806.74
10390.91

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti China Meheco Group Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $38186204975.9. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 14.104%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $24497885837. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 21.027%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $3317606676.4. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.986%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3029030650.11. Meziroční růst těchto rezerv je 44.666%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1495879748 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $7036626926.32, což znamená meziroční růst o 4.642%. Tyto zisky představují zisky, které se China Meheco Group Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

38 186,20 US$

Celková pasiva

24 497 885 837,00 US$

Dlouhodobý dluh

3 317,61 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 029 030 650,11 US$

Goodwill

1 123,82 US$

Nerozdělený zisk

7 036 626 926,32 US$

Kmenové akcie

120,00 US$

Hodnota podniku

8,71 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii China Meheco Group Co., Ltd. je $0.14755, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -18.786%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.1480.0000.0000.148
20220.0000.1820.0000.0000.182
20210.0000.2630.0000.0000.263
20200.0000.1970.0000.0000.197
20190.0000.3100.0000.0000.310
20180.0000.2600.0000.0000.260
20170.0000.1900.0000.0000.190
20160.0000.1300.0000.0000.130
20150.0000.1160.0000.0000.116
20140.0000.1030.0000.0000.103
20130.0000.1250.0000.0000.125
20120.0000.0360.0000.0000.036
20110.0000.0180.0000.0000.018
20100.0000.0550.0000.0000.055
20080.0000.1100.0000.0000.110
20060.0000.1110.0000.0000.111
20040.0000.0180.0000.0000.018
20030.0000.0120.0000.0000.012
20020.0000.0120.0000.0000.012
20010.0000.0120.0000.0000.012
20000.0000.0230.0000.0000.023
19980.0000.0000.0000.0460.046

Čistý zisk na akcii (EPS)

China Meheco Group Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.39, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -43.743% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.180.180.0338-0.39
20220.160.350.19-0.03350.67
20210.140.420.1600.72
20200.180.480.310.06791.04
20190.270.260.190.01180.73
20180.290.390.270.281.23
20170.220.30.230.291.04
20160.180.250.170.20.80
20150.130.190.10.09580.52
20140.10.160.09710.130.49
20130.10.250.030.170.55
20120.110.170.05640.130.47
20110.06640.110.05090.150.38
20100.05970.08620.06690.0510.27
20090.04950.09810.05360.06070.26
20080.03420.080.0350.08510.24
20070.01850.09320.04540.190.35
20060.01920.04390.02050.02550.11
20050.01290.04650.01370.03140.10
20040.00130.00120.0046-0.00160.00
20030.00470.01370.00530.04350.06
20020.01060.01870.01810.0240.07

China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 24, 2022 s poměrem 1.4:1. V průběhu své historie společnost provedla 5 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
24 June 20221.4:1
19 June 201420:10
13 May 201013:10
12 June 200614.91:10
10 June 20031.6:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.683.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.027.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.508.

Co je China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.056.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.148

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

China Meheco Group Co., Ltd. (600056.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.714

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.487

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.143

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.446