Wolong Real Estate Group Co.,Ltd.

Symbol: 600173.SS

SHH

5.16

CNY

Tržní cena dnes

 • 20.3533

  Poměr P/E

 • -2.3261

  Poměr PEG

 • 3.61B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5469856247.33. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -14.327%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1145992064.22 a vykazují meziroční tempo růstu -56.210%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $175803644.99000072. Meziroční míra růstu pohledávek je 438.238%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3900693444.79. To představuje zdravý meziroční nárůst o 13.751% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2779301434.93. To odráží míru růstu -27.423% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1145.99
2617.04
2051.37
2703.01
1523.06
1870.09
Pohledávky
175.80
32.66
60.35
252.16
81.06
358.02
Zásoby
3900.69
3429.15
4062.77
3397.28
3343.26
2568.25
Ostatní
247.08
305.71
230.42
257.69
151.73
121.35
Krátkodobá aktiva celkem
5469.86
6384.56
6905.77
6610.65
5099.12
4917.71
Závazky
571.19
534.76
677.04
654.08
666.99
653.14
Krátkodobý dluh
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Ostatní krátkodobé závazky
2207.77
3294.67
4013.63
4260.77
2720.66
2102.45
Krátkodobé závazky
2779.30
3829.43
4690.67
4914.85
3387.65
3101.18

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $6388024013.63. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -8.174%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2505550867.53. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -21.606%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $571975102.55. Meziroční růst těchto rezerv je -59.091%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $700506244 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $2858460966.66, což znamená meziroční růst o 1.038%. Tyto zisky představují zisky, které se Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

6 388,02 US$

Celková pasiva

2 505 550 867,53 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

571 975 102,55 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

2 858 460 966,66 US$

Kmenové akcie

150,00 US$

Hodnota podniku

8,33 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. je $0.1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -33.333%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.1000.0000.0000.100
20220.0000.1500.0000.0000.150
20210.0000.1500.0000.0000.150
20200.0000.1500.0000.0000.150
20190.0000.1000.0000.0000.100
20180.0000.1000.0000.0000.100
20170.0000.0500.0000.0000.050
20160.0000.0500.0000.0000.050
20150.0000.0500.0000.0000.050
20140.0000.0300.0000.0000.030
20130.0000.0500.0000.0000.050
20110.0000.0700.0000.0000.070
20100.0560.0000.0000.0000.056
20090.0000.0500.0000.0000.050
20020.0000.0000.0560.0000.056
20010.0000.1000.0000.0000.100
20000.0000.0000.1000.0000.100

Čistý zisk na akcii (EPS)

Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.33, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -34.612% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.09450.190.0531-0.33
20220.07630.30.14-0.08610.43
20210.180.320.10.08320.68
20200.130.06060.110.40.70
20190.220.110.150.260.74
20180.170.08620.180.360.80
20170.04110.08160.180.130.43
20160.02510.04260.01580.02810.12
20150.02790.03680.0090.01050.09
20140.03550.0490.0130.270.37
20130.03270.0470.018-0.00730.09
20120.030.0360.0160.02030.11
20110.0570.07110.0220.04260.19
20100.0380.08520.0410.210.38
20090.0430.08790.0430.05680.23
20080.08060.04890.04110.00120.17
2007-0.0539-0.04370.160.10.17
2006-0.0789-0.0368-0.06080.20.02
2005-0.0535-0.0561-0.057-0.16-0.33
2004-0.0373-0.0102-0.0079-0.14-0.20
2003-0.01510.01630.0088-0.00670.00
2002-0.00850.01340.0116-0.00850.00

Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne March 17, 2010 s poměrem 18:10. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
17 March 201018:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.123.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.045.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.619.

Co je Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.074.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.100

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. (600173.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.332

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.040

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.024

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.562