Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd.

Symbol: 603379.SS

SHH

31.62

CNY

Tržní cena dnes

 • 71.9126

  Poměr P/E

 • -7.9104

  Poměr PEG

 • 19.24B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $4733362572.34. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -1.699%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3501345794.07 a vykazují meziroční tempo růstu 117.122%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $529813022.9000001. Meziroční míra růstu pohledávek je -39.544%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $547365223.83. To představuje zdravý meziroční nárůst o 8.862% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $701300642.2. To odráží míru růstu -5.041% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3501.35
1612.62
2485.42
1751.12
848.55
695.24
Pohledávky
529.81
876.36
439.07
724.54
685.68
848.70
Zásoby
547.37
502.81
282.54
257.97
354.75
255.13
Ostatní
26.33
9.45
12.81
10.60
511.17
124.37
Krátkodobá aktiva celkem
4733.36
4815.18
4192.23
4186.78
2400.15
1923.44
Závazky
330.87
331.96
89.00
104.41
140.80
82.55
Krátkodobý dluh
0.44
0.75
0.00
0.00
400.00
470.00
Ostatní krátkodobé závazky
369.99
4.92
266.09
268.04
219.60
39.08
Krátkodobé závazky
701.30
738.53
355.09
372.45
1010.45
943.53

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $6569712276.4. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.418%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $718486980.69. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.397%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $468950.77. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3426448441.44. Meziroční růst těchto rezerv je 0.774%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $610479037 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3392985604.5, což znamená meziroční růst o 3.539%. Tyto zisky představují zisky, které se Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

6 569,71 US$

Celková pasiva

718 486 980,69 US$

Dlouhodobý dluh

0,47 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 426 448 441,44 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

3 392 985 604,50 US$

Kmenové akcie

179,20 US$

Hodnota podniku

62,63 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. je $0.239, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 40.588%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2390.0000.0000.239
20220.0000.1700.0000.0000.170
20210.0000.1100.0000.0000.110
20200.0000.3210.0000.0000.321

Čistý zisk na akcii (EPS)

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.37, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -54.281% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.030.160.18-0.37
20220.320.250.20.03930.81
20210.10.120.160.490.87
20200.160.120.070.0150.36
20190.410.410.290.05151.16
20180.460.690.490.462.10
2016---0.230.23

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 02, 2020 s poměrem 1.4:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
02 June 20201.4:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.767.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.097.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.763.

Co je Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.060.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.239

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. (603379.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 62.627

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.326