Hexing Electrical Co.,Ltd.

Symbol: 603556.SS

SHH

26

CNY

Tržní cena dnes

 • 14.5348

  Poměr P/E

 • 0.1292

  Poměr PEG

 • 12.71B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hexing Electrical Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $6834136286.96. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 15.858%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3568796508.44 a vykazují meziroční tempo růstu 19.035%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1139141487.46. Meziroční míra růstu pohledávek je 1.943%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $890832556.67. To představuje zdravý meziroční nárůst o 30.278% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1589250350.47. To odráží míru růstu 20.931% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3568.80
2998.10
3342.56
2423.10
2661.01
2210.73
Pohledávky
1139.14
1117.43
1201.60
1349.93
1332.60
1292.66
Zásoby
890.83
683.80
396.05
373.66
350.61
347.58
Ostatní
134.56
133.44
128.00
56.65
694.32
1883.43
Krátkodobá aktiva celkem
6834.14
5898.73
6051.79
5305.56
5038.54
5734.40
Závazky
804.75
727.46
598.84
542.18
420.09
517.03
Krátkodobý dluh
77.61
57.45
494.52
63.46
345.14
344.97
Ostatní krátkodobé závazky
706.88
136.89
208.00
233.36
473.01
175.02
Krátkodobé závazky
1589.25
1314.18
1593.14
1114.36
1299.46
1515.33

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hexing Electrical Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8765778202.15. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 12.965%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2444316041.51. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 23.764%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $226561735.86. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -6.140%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5123671686.15. Meziroční růst těchto rezerv je 52.256%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $488684040 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3242333188.04, což znamená meziroční růst o 19.997%. Tyto zisky představují zisky, které se Hexing Electrical Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8 765,78 US$

Celková pasiva

2 444 316 041,51 US$

Dlouhodobý dluh

226,56 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 123 671 686,15 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

3 242 333 188,04 US$

Kmenové akcie

280,00 US$

Hodnota podniku

16,79 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Hexing Electrical Co.,Ltd. je $0.7, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.7000.0000.0000.700
20220.0000.0000.3000.0000.300
20210.0000.5000.0000.0000.500
20200.0000.6000.0000.0000.600
20190.0000.4000.0000.0000.400
20180.0000.2310.0000.0000.231
20170.0000.1960.0000.0000.196

Čistý zisk na akcii (EPS)

Hexing Electrical Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $1.38, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 42.268% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.360.540.48-1.38
20220.290.320.360.41.37
20210.090.220.045700.36
20200.120.360.30.180.96
20190.160.420.180.261.02
20180.130.230.240.110.71
20170.280.280.370.311.24
20160.320.30.370.331.32
2015--0.290.490.78

Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 19, 2018 s poměrem 1.3:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
19 June 20181.3:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.755.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.256.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.889.

Co je Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.147.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.700

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hexing Electrical Co.,Ltd. (603556.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 16.790

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.111

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.080

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 3.347