Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd.

Symbol: 603639.SS

SHH

16.33

CNY

Tržní cena dnes

 • 11.7196

  Poměr P/E

 • 7.7935

  Poměr PEG

 • 5.56B

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2952025948.79. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.251%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $755241119.69 a vykazují meziroční tempo růstu -10.193%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $942601192. Meziroční míra růstu pohledávek je 8.618%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $870980742.5. To představuje zdravý meziroční nárůst o -1.820% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2421550178.69. To odráží míru růstu 22.178% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
755.24
840.96
507.87
399.36
721.89
423.27
Pohledávky
942.60
867.82
732.99
500.26
672.01
487.42
Zásoby
870.98
887.13
759.54
734.50
666.57
379.78
Ostatní
70.03
121.98
83.99
81.53
47.48
476.25
Krátkodobá aktiva celkem
2952.03
2887.04
2643.37
2096.88
2108.16
1766.72
Závazky
1087.51
1068.70
935.90
730.68
591.29
341.71
Krátkodobý dluh
712.62
310.25
110.90
82.30
243.00
26.00
Ostatní krátkodobé závazky
621.43
4.27
5.39
296.12
390.66
212.67
Krátkodobé závazky
2421.55
1981.99
1619.60
1214.43
1253.12
633.86

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $6401025895.36. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.150%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3050076804.11. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -4.975%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $8759671.85. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -1.213%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $793385706.64. Meziroční růst těchto rezerv je -20.033%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $340230446 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.128%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $2177210303.51, což znamená meziroční růst o 6.303%. Tyto zisky představují zisky, které se Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

6 401,03 US$

Celková pasiva

3 050 076 804,11 US$

Dlouhodobý dluh

8,76 US$

Peněžní prostředky a ekv.

793 385 706,64 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

2 177 210 303,51 US$

Kmenové akcie

90,00 US$

Hodnota podniku

11,11 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. je $1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0001.0000.0000.0001.000
20220.0001.0000.0000.0001.000
20210.0000.2140.0000.0000.214
20200.0000.2140.0000.0000.214
20190.0000.0000.1530.0000.153
20180.0000.1090.0000.0000.109
20170.0000.0730.0000.0000.073

Čistý zisk na akcii (EPS)

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $1.30, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 2.362% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.450.520.33-1.30
20220.420.550.30.08631.36
20210.390.290.2500.93
20200.250.510.240.221.22
20190.210.40.220.120.95
20180.280.450.230.151.11
20170.190.260.180.290.92
20160.170.260.130.06410.62
2015--0.03040.03370.06

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 08, 2021 s poměrem 1.4:1. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
08 June 20211.4:1
15 June 20201.4:1
14 June 20181.4:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.170.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.100.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.067.

Co je Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.121.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. (603639.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 11.110

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.259

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.135

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.251