G & M Holdings Limited

Symbol: 6038.HK

HKSE

0.184

HKD

Tržní cena dnes

 • 4.2392

  Poměr P/E

 • 0.2614

  Poměr PEG

 • 184.00M

  MRK Cap

 • 0.18%

  Výnos DIV

G & M Holdings Limited (6038-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, G & M Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $391938000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 0.313%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $38826000 a vykazují meziroční tempo růstu -56.039%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $887000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -60.117% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $108501000. To odráží míru růstu -24.047% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
38.83
88.32
149.16
128.47
96.62
106.61
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.89
2.22
1.33
0.81
0.99
2.43
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
201.38
160.19
Krátkodobá aktiva celkem
391.94
390.72
329.55
286.25
298.99
269.23
Závazky
34.34
49.94
35.22
45.39
46.97
28.99
Krátkodobý dluh
2.76
18.66
4.01
3.38
8.23
19.48
Ostatní krátkodobé závazky
71.40
74.26
61.71
14.42
28.28
18.06
Krátkodobé závazky
108.50
142.85
100.94
63.19
83.48
66.52

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti G & M Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $456765000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 32.348%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $161523000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 62.537%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $4129000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -56.186%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $53436000. Meziroční růst těchto rezerv je -61.095%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $10000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se G & M Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

456,76 US$

Celková pasiva

161 523 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

4,13 US$

Peněžní prostředky a ekv.

53 436 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

206 955 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

3,61 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii G & M Holdings Limited je $0.033, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 200.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0180.0150.0000.033
20220.0000.0110.0000.0000.011
20210.0000.0110.0050.0000.017
20200.0000.0000.0140.0000.014
20190.0000.0000.0180.0000.018
20180.0000.0000.0240.0000.024

Čistý zisk na akcii (EPS)

G & M Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -28.261% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.00660.0066-0.00660.03
20180.00920.0092-0.00920.03
20170.01470.0147-0.01470.03
20160.01250.0125-0.01250.03
20150.01160.01160.01160.01160.04
20140.00780.00780.00780.00780.04

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.120.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.139.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.838.

Co je G & M Holdings Limited (6038.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

G & M Holdings Limited (6038.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.180.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.033

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

G & M Holdings Limited (6038.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.612

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.029

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.021

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.481