Japan Post Holdings Co., Ltd.

Symbol: 6178.T

JPX

1294

JPY

Tržní cena dnes

 • 13.2508

  Poměr P/E

 • 0.4811

  Poměr PEG

 • 4.29T

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

Japan Post Holdings Co., Ltd. (6178-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Japan Post Holdings Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $70243186000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.541%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $70243186000000 a vykazují meziroční tempo růstu 2.541%.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
70243186.00
68502665.00
62719113.00
53680384.00
52244467.00
50782381.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
13036099.00
11160341.00
11520376.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
(37178337)
(34151469)
0.00
Ostatní
0.00
38405192.00
37282596.00
24142238.00
22991128.00
25035220.00
Krátkodobá aktiva celkem
70243186.00
68502665.00
62719113.00
53680384.00
52244467.00
87337977.00
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Japan Post Holdings Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $295910467000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.240%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2357896000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 154.527%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2357896000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 154.527%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $65193449000000. Meziroční růst těchto rezerv je 5.078%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3500000000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $6031169000000, což znamená meziroční růst o -2.105%. Tyto zisky představují zisky, které se Japan Post Holdings Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

295 910 467,00 US$

Celková pasiva

2 357 896 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 357 896,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

65 193 449 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

6 031 169 000 000,00 US$

Kmenové akcie

3 500 000,00 US$

Hodnota podniku

97,80 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Japan Post Holdings Co., Ltd. je $75, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202350.0000.00025.0000.00075.000
202250.0000.0000.0000.00050.000
202150.0000.0000.0000.00050.000
202025.0000.0000.0000.00025.000
201925.0000.00025.0000.00050.000
20187.0000.00025.0000.00032.000
201725.0000.00025.0000.00050.000
201625.0000.00025.0000.00050.000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.040.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.529.

Co je Japan Post Holdings Co., Ltd. (6178.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Japan Post Holdings Co., Ltd. (6178.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.002.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 75.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Japan Post Holdings Co., Ltd. (6178.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 97.800

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.240

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.008

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.384