SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited

Symbol: 6600.HK

HKSE

13.42

HKD

Tržní cena dnes

 • 9.6857

  Poměr P/E

 • 0.6954

  Poměr PEG

 • 8.02B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (6600-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $3600487000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 20.054%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1671829000 a vykazují meziroční tempo růstu -21.418%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $816806000. Meziroční míra růstu pohledávek je 45.265%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $140560000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -19.524% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $891432000. To odráží míru růstu -6.829% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1671.83
2127.49
1118.99
919.49
275.96
481.63
Pohledávky
816.81
562.29
547.55
387.66
622.27
385.59
Zásoby
140.56
174.66
171.59
140.20
145.40
143.79
Ostatní
1.49
1.68
0.78
0.91
3.50
2.50
Krátkodobá aktiva celkem
3600.49
2999.06
1908.91
1572.02
1055.83
1143.01
Závazky
102.72
126.92
57.55
224.32
165.74
171.68
Krátkodobý dluh
430.59
393.93
789.39
19.47
22.21
19.14
Ostatní krátkodobé závazky
358.13
435.92
540.84
62.81
42.36
253.74
Krátkodobé závazky
891.43
956.77
1387.77
306.60
230.31
444.56

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4179112000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 8.481%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1365102000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -29.026%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $433382000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -63.034%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1612032000. Meziroční růst těchto rezerv je -11.575%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $213000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -6.987%. Tyto zisky představují zisky, které se SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4 179,11 US$

Celková pasiva

1 365 102 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

433,38 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 612 032 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

1 352 749 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

6,95 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited je $0.39, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 11.429%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.3900.0000.0000.390
20220.0000.3500.0000.0000.350

Čistý zisk na akcii (EPS)

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited má zisk na akcii ve výši $0.23, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 23.316% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2020--0.140.09430.23
2019---0.190.19

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.467.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.346.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.910.

Co je SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (6600.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (6600.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.277.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.390

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (6600.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.949

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.285

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.197

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.674