Terasaki Electric Co.,Ltd.

Symbol: 6637.T

JPX

1548

JPY

Tržní cena dnes

 • 6.1889

  Poměr P/E

 • -0.1480

  Poměr PEG

 • 20.17B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Terasaki Electric Co.,Ltd. (6637-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Terasaki Electric Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $42894408000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.154%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $11357179000 a vykazují meziroční tempo růstu -3.512%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $14559000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.700%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $14565807000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 38.963% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $14064651000. To odráží míru růstu 22.972% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
11357.18
11770.58
13025.48
11172.23
11368.17
11768.62
Pohledávky
14559.00
13034.00
10975.00
12073.00
12457.00
14033.11
Zásoby
14565.81
10481.77
9211.01
9216.53
8218.20
7234.77
Ostatní
2252.60
1142.70
650.08
572.11
252.36
552.86
Krátkodobá aktiva celkem
42894.41
36613.63
34070.56
33342.64
32570.52
33589.36
Závazky
4284.17
3336.97
2834.37
3636.20
3462.79
3579.50
Krátkodobý dluh
1458.00
991.50
1080.48
1247.38
2432.38
2247.53
Ostatní krátkodobé závazky
5867.05
4931.06
4467.29
4696.66
4364.62
5232.79
Krátkodobé závazky
14064.65
11437.31
10627.83
11763.49
12546.38
13380.58

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Terasaki Electric Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $63812000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 12.681%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $20488537000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 19.139%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1237500000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 13.428%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $11143145000. Meziroční růst těchto rezerv je -5.046%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1236640000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $34237310000, což znamená meziroční růst o 9.597%. Tyto zisky představují zisky, které se Terasaki Electric Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

63 812,00 US$

Celková pasiva

20 488 537 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 237,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

11 143 145 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

34 237 310 000,00 US$

Kmenové akcie

1 236,64 US$

Hodnota podniku

6,57 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Terasaki Electric Co.,Ltd. je $22, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202312.0000.00010.0000.00022.000
202210.0000.0008.0000.00018.000
20218.0000.0008.0000.00016.000
202016.0000.0008.0000.00024.000
201914.0000.0000.0000.00014.000
201814.0000.0000.0000.00014.000
20172.0000.0000.0000.0002.000
201612.0000.0000.0000.00012.000
201512.0000.0000.0000.00012.000
20142.0000.0000.0000.0002.000
201310.0000.0000.0000.00010.000
201210.0000.0000.0000.00010.000
201110.0000.0000.0000.00010.000
200812.0000.0000.0000.00012.000
200712.0000.0000.0000.00012.000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.076.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.769.

Co je Terasaki Electric Co.,Ltd. (6637.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Terasaki Electric Co.,Ltd. (6637.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.076.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 22.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Terasaki Electric Co.,Ltd. (6637.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.569

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.058

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.040

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.422