Shareate Tools Ltd.

Symbol: 688257.SS

SHH

24.87

CNY

Tržní cena dnes

 • 14.0545

  Poměr P/E

 • 1.1056

  Poměr PEG

 • 3.23B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Shareate Tools Ltd. (688257-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Shareate Tools Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2271367159.82. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.208%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $199371507.17 a vykazují meziroční tempo růstu -57.033%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $654324387.6000001. Meziroční míra růstu pohledávek je 47.551%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $496287250.46. To představuje zdravý meziroční nárůst o 59.092% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $782250569.13. To odráží míru růstu 44.465% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
199.37
464.01
110.08
111.14
94.00
87.78
Pohledávky
654.32
443.46
381.92
324.11
214.07
210.27
Zásoby
496.29
311.95
191.79
175.60
168.45
151.59
Ostatní
729.01
524.94
4.15
7.41
3.02
6.61
Krátkodobá aktiva celkem
2271.37
2158.92
687.94
618.26
479.54
456.25
Závazky
474.82
337.87
216.78
157.01
118.55
176.70
Krátkodobý dluh
176.99
84.06
63.95
138.22
91.00
50.81
Ostatní krátkodobé závazky
130.44
68.51
53.89
59.87
79.56
3.21
Krátkodobé závazky
782.25
541.48
375.09
407.48
303.81
321.50

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Shareate Tools Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3390939020.94. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 16.264%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1092642041.13. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 36.015%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $88083164.73. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 79.298%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $206751433.17. Meziroční růst těchto rezerv je 55.767%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $129920000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 40.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $570716510.19, což znamená meziroční růst o 19.033%. Tyto zisky představují zisky, které se Shareate Tools Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 390,94 US$

Celková pasiva

1 092 642 041,13 US$

Dlouhodobý dluh

88,08 US$

Peněžní prostředky a ekv.

206 751 433,17 US$

Goodwill

100,62 US$

Nerozdělený zisk

570 716 510,19 US$

Kmenové akcie

66,00 US$

Hodnota podniku

13,19 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Shareate Tools Ltd. je $0.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.5000.0000.0000.500
20220.0000.5000.0000.0000.500

Shareate Tools Ltd. (688257.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Shareate Tools Ltd. (688257.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 30, 2023 s poměrem 1.4:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 May 20231.4:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.172.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.150.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.750.

Co je Shareate Tools Ltd. (688257.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Shareate Tools Ltd. (688257.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.090.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.500

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Shareate Tools Ltd. (688257.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 13.189

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.165

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.103

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.209