China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited

Symbol: 688425.SS

SHH

3.99

CNY

Tržní cena dnes

 • 12.2284

  Poměr P/E

 • -1.6712

  Poměr PEG

 • 21.49B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited (688425-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $15101460307.37. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.339%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2154323351.12 a vykazují meziroční tempo růstu -17.332%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $8369563722.870001. Meziroční míra růstu pohledávek je 1.810%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4530711619.29. To představuje zdravý meziroční nárůst o 30.052% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $6977416966.17. To odráží míru růstu -1.310% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2154.32
2606.00
1331.98
2366.95
3162.87
2204.07
Pohledávky
8369.56
8220.77
6512.02
5149.30
5777.92
4540.05
Zásoby
4530.71
3483.78
2261.68
2126.78
2146.93
2462.04
Ostatní
46.86
25.52
9.09
47.16
348.04
1949.42
Krátkodobá aktiva celkem
15101.46
14336.07
10114.77
9690.19
11435.76
11155.59
Závazky
5608.38
5598.23
5149.52
4699.45
4562.67
4975.39
Krátkodobý dluh
171.99
185.83
1889.11
762.51
22.69
503.21
Ostatní krátkodobé závazky
1197.05
1285.96
6.71
6.52
1357.17
822.84
Krátkodobé závazky
6977.42
7070.03
8124.91
7384.38
6068.56
7009.19

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $25660744078.28. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.805%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $9484733069.47. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 5.908%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1342087818.68. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 33.601%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1654630031.62. Meziroční růst těchto rezerv je -24.208%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5333497000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $5921966677.51, což znamená meziroční růst o 18.435%. Tyto zisky představují zisky, které se China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

25 660,74 US$

Celková pasiva

9 484 733 069,47 US$

Dlouhodobý dluh

1 342,09 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 654 630 031,62 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

5 921 966 677,51 US$

Kmenové akcie

3 855,54 US$

Hodnota podniku

2,82 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited je $0.104, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 6.122%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.1040.0000.104
20220.0000.0980.0000.0000.098

Čistý zisk na akcii (EPS)

China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited má zisk na akcii ve výši $0.24, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -98.964% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.080.120.0376-0.24
20220.0714.148.630.083622.92
20210.08860.150.09969.8110.15
20200.040.150.10.120.41

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.048.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.186.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.914.

Co je China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited (688425.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited (688425.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.102.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.104

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited (688425.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.820

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.128

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.081

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.611