Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd.

Symbol: 6989.T

JPX

1389

JPY

Tržní cena dnes

 • 32.5695

  Poměr P/E

 • 0.0971

  Poměr PEG

 • 11.37B

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $30132000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.163%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $8052000000 a vykazují meziroční tempo růstu 14.930%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $10064000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -9.047%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $10020000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 26.563% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $15803000000. To odráží míru růstu 6.583% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
8052.00
7006.00
8262.00
7228.00
5257.00
8937.00
Pohledávky
10064.00
11065.00
8295.00
7648.00
13259.00
10124.00
Zásoby
10020.00
7917.00
4933.00
5286.00
6804.00
6514.00
Ostatní
1996.00
1870.00
1214.00
1266.00
1680.00
1950.00
Krátkodobá aktiva celkem
30132.00
27858.00
22704.00
21428.00
27000.00
27525.00
Závazky
7737.00
7491.00
6024.00
5526.00
7601.00
7317.00
Krátkodobý dluh
5690.00
4617.00
3683.00
3640.00
6575.00
7505.00
Ostatní krátkodobé závazky
1222.00
1546.00
1224.00
1306.00
1449.00
1185.00
Krátkodobé závazky
15803.00
14827.00
11469.00
11034.00
16256.00
16545.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $43216000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -3.645%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $24168000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -7.826%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $4417000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 5.796%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $11057000000. Meziroční růst těchto rezerv je 21.199%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5200000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $6985000000, což znamená meziroční růst o 0.402%. Tyto zisky představují zisky, které se Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

43 216,00 US$

Celková pasiva

24 168 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

4 417,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

11 057 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

6 985 000 000,00 US$

Kmenové akcie

5 200,00 US$

Hodnota podniku

3,65 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. je $55, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202355.0000.0000.0000.00055.000
202245.0000.0000.0000.00045.000
202130.0000.0000.0000.00030.000
202030.0000.0000.0000.00030.000
201930.0000.0000.0000.00030.000
201830.0000.0000.0000.00030.000
201730.0000.0000.0000.00030.000
201640.0000.0000.0000.00040.000
201540.0000.0000.0000.00040.000
201430.0000.0000.0000.00030.000
201330.0000.0000.0000.00030.000
201230.0000.0000.0000.00030.000
201130.0000.0000.0000.00030.000
201030.0000.0000.0000.00030.000
200830.0000.0000.0000.00030.000
200730.0000.0000.0000.00030.000
200420.0000.0000.0000.00020.000

Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 27, 2017 s poměrem 1:10. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
27 September 20171:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.060.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.340.

Co je Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.092.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 55.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd. (6989.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.654

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.584

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.257

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.265