EFT Solutions Holdings Limited

Symbol: 8062.HK

HKSE

0.239

HKD

Tržní cena dnes

 • 5.7898

  Poměr P/E

 • -0.0953

  Poměr PEG

 • 114.72M

  MRK Cap

 • 0.13%

  Výnos DIV

EFT Solutions Holdings Limited (8062-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, EFT Solutions Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $110800000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -1.702%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $73120000 a vykazují meziroční tempo růstu 29.583%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $32170000. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $11024000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -19.697% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $19527000. To odráží míru růstu -36.243% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
73.12
56.43
54.83
34.84
38.21
22.63
Pohledávky
32.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
11.02
13.73
6.23
10.43
5.21
6.33
Ostatní
(5.51)
42.56
39.97
58.45
77.88
66.86
Krátkodobá aktiva celkem
110.80
112.72
101.03
103.72
121.30
95.81
Závazky
2.10
7.73
1.99
1.32
16.72
7.14
Krátkodobý dluh
0.15
0.00
0.00
1.62
75.19
5.00
Ostatní krátkodobé závazky
17.43
22.90
10.87
17.59
93.42
8.88
Krátkodobé závazky
19.53
30.63
12.86
18.91
97.31
24.77

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti EFT Solutions Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $151358000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.290%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $25368000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -17.959%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $72552000. Meziroční růst těchto rezerv je 23.838%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $4800000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se EFT Solutions Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

151,36 US$

Celková pasiva

25 368 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

72 552 000,00 US$

Goodwill

10,58 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

7,90 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii EFT Solutions Holdings Limited je $0.03, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.0200.0100.030
20220.0000.0000.0200.0100.030
20210.0200.0000.0100.0000.030
20200.0000.0000.0060.0000.006

Čistý zisk na akcii (EPS)

EFT Solutions Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -6.485% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00950.0127-0.00520.03
20220.01230.00880.0139-0.00570.02
20210.00930.00790.01020.02150.05
20200.01040.01120.0122-0.00270.03
20190.01170.0048-0.005-0.0088-0.01
20180.01620.0249-0.01190.02050.05
20170.0040.01130.00940.00310.02
2016-0.0041-0.0021-0.00050.00350.00
2015--0.0028-0.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.214.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.837.

Co je EFT Solutions Holdings Limited (8062.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

EFT Solutions Holdings Limited (8062.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.188.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.030

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

EFT Solutions Holdings Limited (8062.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 7.899

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.038