Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.

Symbol: 8131.T

JPX

1357

JPY

Tržní cena dnes

 • 7.7973

  Poměr P/E

 • -0.1827

  Poměr PEG

 • 80.77B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $80141000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 25.836%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $32538000000 a vykazují meziroční tempo růstu 51.325%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $33440000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 9.557%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $6970000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 16.907% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $45054000000. To odráží míru růstu 10.559% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
32538.00
21502.00
25480.00
28504.00
34085.00
37154.00
Pohledávky
33440.00
30523.00
19774.00
19168.00
22053.00
20441.00
Zásoby
6970.00
5962.00
5336.00
4767.00
4931.00
5333.00
Ostatní
7193.00
5700.00
5247.00
4590.00
4284.00
4942.00
Krátkodobá aktiva celkem
80141.00
63687.00
55837.00
57029.00
65353.00
67870.00
Závazky
24573.00
25003.00
17540.00
16111.00
17743.00
19394.00
Krátkodobý dluh
7456.00
6624.00
4467.00
5367.00
5664.00
7954.00
Ostatní krátkodobé závazky
7023.00
6539.00
3892.00
3519.00
3517.00
5835.00
Krátkodobé závazky
45054.00
40751.00
28221.00
28154.00
29605.00
35654.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $170335000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.353%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $75543000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -0.227%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $18105000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 32.144%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $34918000000. Meziroční růst těchto rezerv je 75.115%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $7077000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $76984000000, což znamená meziroční růst o 10.942%. Tyto zisky představují zisky, které se Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

170 335,00 US$

Celková pasiva

75 543 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

18 105,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

34 918 000 000,00 US$

Goodwill

1 317,00 US$

Nerozdělený zisk

76 984 000 000,00 US$

Kmenové akcie

7 077,00 US$

Hodnota podniku

5,12 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. je $2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20232.0000.0000.0000.0002.000
202225.0000.0000.0000.00025.000
202123.0000.0000.0000.00023.000
202023.0000.0000.0000.00023.000
201920.0000.0000.0000.00020.000
201818.0000.0000.0000.00018.000
201718.0000.0000.0000.00018.000
201616.0000.0000.0000.00016.000
201516.0000.0000.0000.00016.000
201416.0000.0000.0000.00016.000
201315.0000.0000.0000.00015.000
201215.0000.0000.0000.00015.000
201115.0000.0000.0000.00015.000
201015.0000.0000.0000.00015.000
20092.0000.0000.0000.0002.000
200813.0000.0000.0000.00013.000
200713.0000.0000.0000.00013.000
200613.0000.0000.0000.00013.000
200513.0000.0000.0000.00013.000
200413.0000.0000.0000.00013.000
200310.0000.0000.0000.00010.000
20021.0000.0000.0000.0001.000
200110.0000.0000.0000.00010.000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.053.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.676.

Co je Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.126.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 2.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. (8131.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.124

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.249

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.139

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.255