Grand Brilliance Group Holdings Limited

Symbol: 8372.HK

HKSE

0.09

HKD

Tržní cena dnes

 • 9.1580

  Poměr P/E

 • -0.1910

  Poměr PEG

 • 72.00M

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Grand Brilliance Group Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $101641000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 4.331%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $61085000 a vykazují meziroční tempo růstu 10.389%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $15703000. Meziroční míra růstu pohledávek je -9.284%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $22153000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -1.288% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $15889000. To odráží míru růstu 7.839% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
61.09
55.34
70.21
70.64
56.97
61.07
Pohledávky
15.70
17.31
7.73
7.66
9.16
0.00
Zásoby
22.15
22.44
21.10
15.45
16.83
14.50
Ostatní
1.18
0.70
1.02
2.34
0.77
7.73
Krátkodobá aktiva celkem
101.64
97.42
101.75
98.99
85.20
83.30
Závazky
5.97
7.11
8.53
4.63
7.36
3.33
Krátkodobý dluh
3.77
2.40
3.46
0.81
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
9.92
7.63
9.01
11.77
2.63
10.69
Krátkodobé závazky
15.89
14.73
17.54
16.41
9.99
14.02

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Grand Brilliance Group Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $111824000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 3.126%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $13503000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -8.634%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $52807000. Meziroční růst těchto rezerv je -11.726%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $8000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $35302000, což znamená meziroční růst o 15.212%. Tyto zisky představují zisky, které se Grand Brilliance Group Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

111,82 US$

Celková pasiva

13 503 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

52 807 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

35 302 000,00 US$

Kmenové akcie

1,50 US$

Hodnota podniku

11,96 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Grand Brilliance Group Holdings Limited je $0.004, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 33.333%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.0040.0000.004
20220.0000.0000.0030.0000.003
20210.0000.0000.0040.0000.004
20200.0000.0000.0040.0000.004
20190.0000.0000.0000.0030.003

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.121.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.779.

Co je Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.104.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.004

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Grand Brilliance Group Holdings Limited (8372.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 11.958

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.024

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.021

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.847