abrdn plc

Symbol: ABDN.L

LSE

164.15

GBp

Tržní cena dnes

 • -6.2610

  Poměr P/E

 • 7.9691

  Poměr PEG

 • 3.05B

  MRK Cap

 • 0.09%

  Výnos DIV

abrdn plc (ABDN-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, abrdn plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2068000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -21.219%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1156000000 a vykazují meziroční tempo růstu -40.320%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $912000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 32.558%.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1156.00
1937.00
1557.00
1659.00
1140.00
10226.00
Pohledávky
912.00
688.00
629.00
570.00
708.00
1333.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725.00
Krátkodobá aktiva celkem
2068.00
2625.00
2148.00
2185.00
1848.00
12284.00
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
202.00
338.00
216.00
542.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.00
(202)
(338)
(216)
(865)
Krátkodobé závazky
0.00
0.00
202.00
338.00
216.00
17998.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti abrdn plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8760000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -16.252%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $588000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -84.391%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $588000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -6.962%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1420000000. Meziroční růst těchto rezerv je 3.423%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $274000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -10.164%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $4547000000, což znamená meziroční růst o -6.766%. Tyto zisky představují zisky, které se abrdn plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8 760,00 US$

Celková pasiva

588 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

588,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 420 000 000,00 US$

Goodwill

898,00 US$

Nerozdělený zisk

4 547 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-8,34 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii abrdn plc je $0.146, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0007.3007.3000.00014.600
20220.0007.3007.3000.00014.600
20210.0007.3007.3000.00014.600
20200.00014.3007.3000.00021.600
20190.00014.3007.3000.00021.600
20180.00016.3438.3430.00024.686
20170.00015.2578.0000.00023.257
20160.00014.1037.3940.00021.497
20150.00013.0636.8800.00019.943
20140.00014.7787.8220.00022.601
20130.00017.8797.2910.00025.171
201212.8510.0006.8440.00019.695
201112.0830.0006.4250.00018.508
201011.3000.0006.0760.00017.377
200910.7560.0005.7970.00016.552
200810.7560.0005.6850.00016.441
20077.5430.0005.3080.00012.851

abrdn plc (ABDN.L) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií abrdn plc (ABDN.L) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne October 22, 2018 s poměrem 7:8. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
22 October 20187:8
16 March 20159:11

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.040.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.429.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.893.

Co je abrdn plc (ABDN.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

abrdn plc (ABDN.L) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.065.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.146

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

abrdn plc (ABDN.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -8.340

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.106

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.067

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.189